Geen headerafbeelding Driehoek

AvZ 2.0 Doe mee!

Woensdag 11 mei tekenden gehandicaptenzorgorganisaties Cordaan, Philadelphia, Abrona, Pluryn, ’s Heeren Loo en Pameijer de intentieverklaring voor de Academie voor Zelfstandigheid 2.0. Alle (gehandicapten) zorgorganisaties zijn van harte uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Samen brengen wij de realisatie van de Visie 2030 van de VGN weer een stap dichterbij.

Zie hier de getekende intentieverklaring

Sluit je aan

Aanhaken bij de AvZ 2.0 is eenvoudig en het levert enorm veel op! Deelnemen biedt meerdere voordelen, maar de belangrijkste is zonder twijfel een wereld aan lesmateriaal voor een zeer beperkte investering. Andere voordelen zijn: 

 • Gezamenlijk eigenaarschap, iedereen heeft evenveel inbreng.
 • Gezamenlijk ontwikkelen en beschikbaar stellen van methoden en handvaten voor een zelfstandiger leven.
 • Gezamenlijk modellen ontwikkelen om leren en ontwikkelen betaalbaar te maken.
 • Leercontent is vrij beschikbaar voor alle deelnemende organisaties.
 • Bruikbaar voor cliënten en medewerkers, maar ook voor verwanten, werkgevers, belangenorganisaties en maatschappelijke partners van kleinere en grotere organisaties.
 • Ontwikkelen van erkende leerlijnen. Daarnaast ook korte cursussen.
 • Samen werken aan maatwerk en individuele pakketjes voor studenten.
 • Ondersteuning voor inzet en toepassing van de leermaterialen, zoals train-de-trainer, trainer-coach en de inzet van ervaringsdeskundige trainers.
 • Trainingen sluiten aan bij leerstijlen van cliënten en medewerkers.
 • Advies voor het implementeren van de content

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via secretariaat@vgn.nl en sluit je aan.

Voor 15 juli 2022 willen de initiatiefnemers graag een beeld krijgen van het aantal zorgorganisaties dat gebruik wil maken van dit aanbod. Op basis van het aantal potentiële deelnemers zullen zij je na de zomer een overeenkomst toesturen, waarin het aanbod en de collectieve financiële bijdrage precies staan beschreven. Je kunt op dat moment kiezen om deel te nemen, zodat cliënten vanuit jouw organisatie dan in aanloop naar 2023 al gebruik kunnen maken van de leermiddelen en opleidingen.

Academie voor Zelfstandigheid wordt coöperatief platform

Een leven lang leren voor mensen met een beperking

Ieder mens heeft recht op zelfontwikkeling en een leven lang leren. Voor mensen met een beperking is dit echter nu (nog) niet vanzelfsprekend. Daarom hebben zes zorgorganisaties het initiatief genomen om de Academie voor Zelfstandigheid door te ontwikkelen tot een coöperatief brandpunt voor talentontwikkeling.... Lees het hele nieuwsbericht 

De academie

 • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
 • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
 • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok