Geen headerafbeelding Driehoek

De Seizoenen Roggel

We vinden het belangrijk dat mensen zelfredzaam kunnen zijn. Op onze locatie Elivagar in Roggel zijn we daar doorlopend mee bezig. De academie geeft studenten de kans om praktische vaardigheden te leren die van pas komen in het werk of het dagelijks leven. Zo kunnen mensen steeds meer regie over hun eigen leven krijgen en dat levert zelfvertrouwen en geluk op.

Praktijkgericht leren

Remco Haldermans, begeleider bij Elivagar, begeleidt deelnemers aan de Academie voor Zelfstandigheid in het Zuiden. “Door middel van korte leerprogramma’s kunnen studenten certificaten halen rondom wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Er zijn allerlei leerprogramma’s beschikbaar binnen de academie, denk bijvoorbeeld aan gezonde leefstijl, koken, schoonmaken, rekenen en geld, taalvaardigheden, klok kijken, bellen, reizen, sociale vaardigheden, weerbaarheid en nog veel meer. We gaan uit van wat studenten zelf willen bereiken. Belangrijk daarbij is de nadrukkelijke aandacht voor de overdracht van het geleerde naar de praktijk en het betrekken van personen uit de omgeving van de student." 

De academie is er voor iedereen die zelfstandiger wil worden. Heb jij een leervraag? Wil je graag meer zelfstandig worden thuis of op het werk? Dan kan de Academie voor Zelfstandigheid uitkomst bieden. De locatie Elivagar is gelegen in Roggel, in een groene, rustig dorpse omgeving. Elivagar is onderdeel van DeSeizoenen, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Contact

Meer informatie over de Academie voor Zelfstandigheid is te verkrijgen via trainer Remco Haldermans:
Telefoon: (0475) 39 05 20 of 06-15862357.
E-mail: elivagar.avz@deseizoenen.org

Kijk ook eens op de website van De Seizoenen: https://deseizoenen.org/elivag...

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok