Geen headerafbeelding Driehoek

Academie voor Zelfstandigheid: anno 2009

Ieder mens moet een leven lang kunnen leren. Vanuit die visie ontstond in 2009 de Academie voor Zelfstandigheid. 

De Academie voor Zelfstandigheid is oorspronkelijk een initiatief van Bureau INVRA, d.o.b. foundation en stichting Epkis (emancipatie en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving). Ze onderzochten de haalbaarheid van de academie. 

Behoefte aan praktijkgerichte opleidingen

Hieruit kwam naar voren dat er inderdaad behoefte is aan een praktijkgericht opleidingsinstituut dat uitgaat van de kracht van mensen. Zo’n instituut bleek te kunnen rekenen op een brede steun, zowel bij mensen met een beperking als bij vrijwillige en professionele begeleiders en instellingen. In 2009 gingen we van start.

Leermethodes verder ontwikkeld en verrijkt

Sinds 2009 hebben we onze leermethode verder ontwikkeld en verrijkt met andere methoden en instrumenten. Op steeds meer plekken in Nederland wordt de werkmethode van de Academie voor Zelfstandigheid toegepast. Op al deze plekken is nieuwe ervaringen opgedaan, en nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Als laatste stap zijn de lesmaterialen gedigitaliseerd, zodat ze eigentijds kunnen worden aangeboden met een app. Dit betekent dat studenten leren waar ze zijn en alleen bij elkaar komen voor het sociaal leren met elkaar. De trainer volgt de student in zijn leerroute.

Gewijzigde organisatiestructuur

Tot 1 maart 2019 werkte de Academie voor Zelfstandigheid volgens een franchiseformule en was ze een zelfstandige stichting. Sinds 1 maart 2019 is de Academie voor zelfstandigheid een onafhankelijke dochteronderneming van ’s Heeren Loo en werkt met haar partners aan mogelijkheden voor studenten. De franchiseformule is omgezet naar een licentiemodel. Dit omdat de academie nu al haar lesmateriaal aanbiedt als methode. Er is voor het volgen van de academie geen fysieke leeromgeving nodig. In maart 2020 zijn we formeel overgegaan naar de licentieformule. 

Lange-termijn groeistrategie tot 2026

Met onze trainingen, beroeps- en brancheopleidingen ontwikkelen we talent voor overheden, bedrijven en zorgorganisaties. De academie heeft in opdracht van VWS drie brancheopleidingen ontwikkeld; voor assistent facilitair, assistent groen en assistent logistiek. Deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een erkend branchediploma en/of certificaat.

In de nabije toekomst werken we aan nog meer leerroutes samen met onze partners. We beschouwen onze strategie als een lange-termijn groeistrategie tot 2026. In 2026 is voldoende talent ontwikkeld via de Academie voor Zelfstandigheid en is er inclusiviteit voor iedereen. Een Leven Lang Leren voor Iedereen moet mogelijk zijn, want dan doe je mee!

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok