Geen headerafbeelding Driehoek

Sponsoring

Draagt u graag bij aan een Leven lang Leren voor mensen met een beperking? En vindt u het ook belangrijk dat zij (sociaal) zelfredzaam) en (economisch) zelfstandig kunnen worden? En meedoen en meetellen in de samenleving? Steun ons dan. 

ANBI-status 

Stichting Academie voor Zelfstandigheid is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hiervoor gelden wel bepaalde regels. We zorgen ervoor dat uw gift een nuttige bestemming krijgt.

ANBI
De academie voor Zelfstandigheid is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

RSIN-nummer: 819361719
KvK-nummer: 09182197
Banknummer: NL42 RABO 0142 9522 73

Meer informatie over sponsoring

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om ons te sponsoren?

Neem dan even contact met ons op

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok