Geen headerafbeelding Driehoek

Lokale academie starten

De Academie voor Zelfstandigheid heeft inmiddels lokale academies door heel Nederland. Wilt u zelf een academie starten als zorgorganisatie, school of bedrijf? En wilt u zo werk maken van de ontwikkeling van mensen met een beperking? Dat horen we graag! Samen verkennen we de mogelijkheden.

Neem contact op

Denk aan aandachtspunten zoals:

  • Wie kan er allemaal leren met de Academie voor Zelfstandigheid?
  • Wat is de opbouw van de trainingen?
  • Kunnen medewerkers ook studenten ondersteunen?
  • Kan het netwerk van studenten worden ingezet?

Advies over het opzetten van een locatie

We geven u graag uitgebreid advies over de Academie voor Zelfstandigheid. En wat een eigen locatie van de Academie voor Zelfstandigheid kan betekenen voor uw organisatie of organisaties. 

Een lokale academie biedt u als zorgorganisatie de kans om te kijken naar mogelijkheden voor cliënten in het werkproces. Uiteindelijk geeft u daarmee invulling aan een zinvol leven voor hen. En u laat dit zien aan de omgeving.

Klik hier voor een uitvergroting van de afbeelding (gemaakt februari 2022)

Kennisbank met lesmateriaal

De Academie voor Zelfstandigheid biedt op dit moment 150 e-learnings en 60 trainingshandleidingen. Wilt u weten welke? Bekijk onze flyer (feb 2022). We vernieuwen dit aanbod doorlopend. Het lesmateriaal wordt op maat gemaakt voor de individuele student. De lessen zijn visueel en interactief en geeft positieve prikkels. Na afronding van een training krijgt de student een deelcertificaat. Zo bouwt de student stap voor stap aan een eigen portfolio. En daarmee aan meer (sociale) zelfredzaamheid en (economische) zelfstandigheid.

Opleiding voor de trainers

We hebben een eigen netwerk van gecertificeerde trainers. Zij leiden uw lokale trainers op, zodat zij de studenten kunnen begeleiden volgens de aanpak van de Academie voor Zelfstandigheid. We blijven betrokken, want net als de studenten gaan ook uw trainers een leven lang leren.

Organisatie

De Academie voor Zelfstandigheid heeft geen winstoogmerk. We werken vanuit het sociale winstoogmerk: ‘Het waarmaken van een leven lang leren van mensen met een beperking. Maar u en wij maken natuurlijk wel kosten. Namelijk: kosten voor het ontwikkelen en actueel houden van onze op maat gemaakte kennisbank, het ontwikkelen van unieke thema’s en opleidingen en het aanpassen daarvan. Ook hebben we trainers in dienst die het gedachtegoed van de academie overbrengen aan de lokale trainers. Om deze kosten te dekken, werken we met een licentiemodel voor partijen die gaan werken met onze leermiddelen.

Promotiemateriaal

Natuurlijk wilt u bekendheid geven aan uw lokale academie. Bij ons landelijke kenniscentrum kunt u terecht voor uiteenlopende communicatiemiddelen voor zowel print als digitaal. Middelen die u makkelijk aanpast aan uw eigen academie.

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok