Geen headerafbeelding Driehoek

Afstand tot arbeidsmarkt samen verkleinen

Ellis-en-Joost-LFB.jpg

Als iemand het levende bewijs is van dat afstand tot de arbeidsmarkt een heel betrekkelijk begrip is, dan is het Ellis Jongerius. En als iemand het levende bewijs is dat opleiding hét middel is om deze afstand kleiner te maken, ja, ook dan is het Ellis Jongerius. Ze begon met het halen van het diploma niveau 1 administratief medewerker aan het roc. Om door te gaan tot het 4e jaar van het ivbo, het individueel voorbereidend beroepsonderwijs. Daarna, al lerend in de praktijk van LFB (Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk, dé organisatie in ons land door en voor mensen met een verstandelijke beperking), ontwikkelde zij zich verder. Tot onder meer een zeer gewaardeerd medewerker op de afdeling Scholing & Training binnen LFB. Maar ook tot ervaringsdeskundige en trainer. Sinds 1 juli 2020 is ze - de kroon op haar werk - directeur van de LFB.

Droom waarmaken


Ellis: “Zoals ik de kans heb gehad en heb gegrepen om via opleidingen te laten zien wat ik in huis heb, zo moet ieder ander met een afstand tot de arbeidsmarkt die kans ook krijgen. Dat mooie doel was dan ook de directe aanleiding om daar samen met KCH aan te gaan werken. En deze droom waar te maken.“

Joost Blommendaal, manager van de LFB: “We zijn de samenwerking met KCH aangegaan in oktober 2020. Vanuit, inderdaad, onze overtuiging dat mensen die veelal in een vorm van dagbesteding zitten en over wie vaak wordt beweerd dat ze geen of maar heel weinig arbeidsvermogen hebben, zich wel degelijk verder kunnen ontwikkelen. En hun afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk flink kunnen verkleinen. Als ze maar de juiste kansen en opleidingsmogelijkheden krijgen “

Op nul beginnen


“Inderdaad, dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan. Het was dan ook zonder meer een uitdaging die we aangingen. KCH vond dat trouwens zelf ook. Zo hadden wij geen opleidingen kant en klaar op de plank liggen. Nee, we begonnen op nul, alles moest ontwikkeld worden. Dat is een behoorlijk ingewikkeld proces. Waar, gegeven onze studentengroep, heel wat maatwerk bij komt kijken. Tegelijk bleek onze keuze voor KCH als onze partner een schot in de roos. Prettig in de samenwerking, schatten aan onderwijskundige ervaring en expertise.”

Terug naar Ellis: “Ja, KCH en wij, we deden en doen het nog steeds echt samen. Dat maakt het alleen maar mooier, het succes. Want inmiddels is hij er, de LFB brancheopleiding voor ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. Die wordt afgesloten, zeg maar gerust bekroond met het branchediploma Ervaringsdeskundige VB, ingeschaald op NLQF niveau 1.”

Verder ontwikkelen


Voor nu is ze trots en blij tegelijk. Haar droom is aan het uitkomen. Maar je hoeft Ellis Jongerius maar even mee te maken en je weet dat ze altijd meer droomt, verder droomt, groter droomt: “Zeker, mijn ambitie is dan ook om vanuit waar we nu staan samen met KCH verder te bouwen, verder te ontwikkelen. En daarmee een toekomst te creëren waarin van afstand tot de arbeidsmarkt (bijna) geen sprake meer is.”

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok