Geen headerafbeelding Driehoek

Interview met Zorg+Welzijn

Onderwijs lanceert erkende opleidingen voormensen met beperking

Er zijn drie praktijkgerichte brancheopleidingen voor mensen met een beperking van start gegaan. Dankzij deze erkende opleidingen –assistent Facilitair, Groen en Logistiek- kunnen mensen met een beperking doorstromen naar reguliere opleidingen: ‘En blijven ze niet onnodig steken bij de dagbesteding.’

Het is ‘echt een grote stap’, vertelt projectleider Isabel Verleun, die namens de Academie voor Zelfstandigheid projectleider van de drie nieuwe brancheopleidingen is. Want er bestond nog niets voor mensen met een beperking als ze klaar waren met het voortgezet speciaalonderwijs (VSO), en de stap naar een reguliere niveau 1 opleiding was voor hen te groot. Deze drie opleidingen vullen dit gat nu op, zodat de studenten met een officieel diploma kunnen doorstromen naar een reguliere opleiding of direct aan de slag kunnen.

Leven lang leren
‘Bovendien levert dit een belangrijke bijdrage aan een ‘leven lang’ leren nu ook mogelijk te maken voor deze doelgroep’, vertelt Verleun, ‘het gaat hier om het recht op leren en ontwikkelen. En is in de eerste plaats ook gericht op talentontwikkeling en welbevinden vanmensen met een beperking.’

Officieel diploma
Daarnaast vinden de studenten –zoals Verleun de deelnemers noemt- het ook van grote waarde om naar een erkende opleiding te gaan, waar ze een officieel diploma ontvangen: ‘Het geeft hun gevoel van eigenwaarde een enorme boost, je ziet hun zelfstandigheid al tijdens de opleiding groeien. Ze voelen zich echt onderdeel van de maatschappij, en de maatschappij heeft baat bij deze nieuwe krachten.’

Nieuwe waardevolle medewerkers
De opleidingen Assistent Facilitair, Assistent Groen en Assistent Logistiek zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS die ook subsidie gaf, en is ontwikkeld met de Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB), VGN en ghz-organisaties. De drie opleidingen zijn door de betreffende branche erkend en heeft het diploma een NLQF, wat betekent dat de opleidingen op niveau 1 zijn gewogen qua inhoud. ‘Er zijn grote personeelstekorten in bijvoorbeeld de logistieke sector’, vertelt Verleun, ‘door deze opleidingen worden nieuwe waardevolle medewerkers klaargestoomd.’

Samenwerking zorgorganisaties
Zorgorganisaties slaan de handen ineen in regionale samenwerkingen, waardoor de klassen zich hebben gevormd. De opleiding wordt binnen de instelling gegeven, waarvoor de zorgorganisatie zelf studenten ‘levert’. ‘Maar daarnaast moeten er ook klassen gevuld worden met studenten uit andere zorgorganisaties’, legt Verleun uit, ‘zorgboerderijen kunnen bijvoorbeeld niet zo’n opleiding opzetten, maar hebben wel mensen die een goede student zouden kunnen zijn.’

Startsein minister
In totaal nemen ongeveer 450 studenten deel aan de drie opleidingen, gesubsidieerd door VWS. Deze subsidie is voor zorgaanbieders van dagbesteding een stimulering om de opleidingen mogelijk te maken. Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport gaf onlangs de officiële start voor de brancheopleidingen. De opleidingen worden volgens Helder succesvol als zoveel mogelijk mensen met een beperking ermee starten: ‘Dat is geen makkelijke opgave.’

Nieuwe studenten aanmelden
Volgens Verleun kunnen zorgprofessionals een belangrijke rol vervullen bij het vullen van de klassen: ‘Als je een cliënt hebt die meer in zijn mars heeft, kun je hem of haar aanmelden voor de opleiding. Check hiervoor de website van Academie voor Zelfstandigheid, om te zien in welke regio de opleiding gegeven wordt. Hier vind je ook welke contactpersoon je moet hebben.’

Toelatingseisen
De studentenpopulatie is heel divers: onder anderen mensen met een LVB, het syndroom van Down, NAH, en andere beperkingen nemen deel aan de opleidingen. De leeftijd varieert van 18 jaar tot 60 jaar. Verleun: ‘Potentiële studenten moeten minimaal AVI-4 niveau hebben, wat vergelijkbaar is met groep 3/4 in het basisonderwijs.’

Volgens Verleun zijn er wat niveauverschillen in de klas, maar pakt dat goed uit: ‘Mensen met een lager niveau trekken zich op aan de hogere niveaus. En mensen met een hoger niveau krijgen een groter gevoel van eigenwaarde als ze hun klasgenoten helpen. Verder moeten nieuwe studenten in staat zijn om met een laptop te werken, dat kunnen we iemand ook op de opleiding aanleren. Dat je kunt lezen is geen vereiste, alle lesstof heeft ook een luisterfunctie.’

Intake
Nieuwe studenten doorlopen een intakeprocedure, om er zeker van te zijn dat ze de opleiding aankunnen. ‘Want we willen voorkomen dat ze uitvallen en hiermee een faalervaring krijgen.’ De opleiding duurt ongeveer, afhankelijk van de talenten en mogelijkheden van de student, anderhalf jaar.

Bron: Zorg+Welzijn

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok