Geen headerafbeelding Driehoek

Bijeenkomst gebruikerspanel

Het gebruikerspanel van de brancheopleidingen, die volop in ontwikkeling zijn in opdracht van het ministerie van VWS, is een eerste keer bij elkaar gekomen. Gezamenlijk met ervaringsdeskundige van LFB hebben zij gekeken naar het lesmateriaal dat ontwikkeld is voor de drie brancheopleidingen Groen, Facilitair en Logistiek.

Tijdens een inspirerende bijeenkomst is er samen kritisch door het lesmateriaal en bijbehorende e-learning gescrold. Door de corona maatregelen kon het panel maar met een kleine groep bijeenkomen. Tijdens deze kleine bijeenkomst hebben zij samen met de ervaringsdeskundige het lesmateriaal beoordeeld. Een tweede groep ervaringsdeskundigen gaan in juli ook naar het lesmateriaal kijken. 

Vanaf de start is er gekeken hoe je bij het online materiaal komt, hoe plezierig gaat de toekomstige student hier straks naartoe. De deelnemers van de bijeenkomst hadden dit snel voor elkaar. Vervolgens zijn de eerste blokken met elkaar doorgelopen. Sommige verbeterpunten konden ter plekken worden aangepast en sommige opmerkingen zijn meegenomen voor de ontwikkelgroep.

Een aantal reacties van de ervaringsdeskundige waren:

  • Mooie plaatsjes en mooi uiterlijk van de e-learning. 
  • Sprankelende en positieve kleuren.
  • Plaatjes passen goed bij de tekst.
  • Goede afwisseling.
  • Leuke testjes.
  • Heldere taal, korte zinnen,
  • Je kunt zien dat er goed over nagedacht is

Samenvattend is iedereen erg enthousiast. De aangegeven aandachtspunten worden meegenomen naar de ontwikkelgroep. Gezamenlijk ontstaat passend en motiverend lesmateriaal.

De brancheopleidingen zijn onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), i.s.m. de belangenorganisatie voor en door mensen met een beperking (LFB) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok