Geen headerafbeelding Driehoek

Brancheopleiding Odion als opstap naar werk in de samenleving

Ze straalden van trots, de tien cliënten van Odion die woensdag op het Service Bureau van de zorgorganisatie hun diploma of certificaat in ontvangst mochten nemen. Zij waren de eersten die met goed gevolg de nieuwe brancheopleiding afrondden die Odion heeft opgezet. Doel van de opleiding is om mensen met een beperking een regulier diploma te laten behalen in een tempo dat aansluit op hun mogelijkheden. Ze hebben zo de kennis en kunde in huis om werk te vinden of een meer betekenisvolle daginvulling.

Opleidingen helpen bij meedoen in de samenleving

Na een gedegen voorbereiding ging de opleiding in januari 2022 van start. Marie Louise van Hall, stafmedewerker Meedoen bij Odion, vertelt: ‘Bij Odion vinden we dat iedereen kan meedoen in de samenleving: op zijn of haar eigen manier die past bij wensen, behoeften en mogelijkheden. Deze opleidingen helpen hierbij. Ze zijn geïnitieerd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en worden gesubsidieerd door het ministerie van VWS. En ze sluiten zó goed aan op onze visie, dat we besloten om zelf deze opleidingen te gaan aanbieden.’

Opleidingen zijn erkend

Twee Odionmedewerkers zijn door de Academie van Zelfstandigheid opgeleid tot trainer. Debbie Boer is een van hen. Zij legt uit: ‘Voorlopig leiden we op voor drie functies: assistent logistieke dienstverlening, assistent groenvoorziening en assistent facilitaire dienstverlening. Ze duren ieder in totaal anderhalf jaar, waarbij de cliënt in eigen tempo deelcertificaten haalt. De opleidingen zijn erkend door de desbetreffende branches en geven de cliënt een goede basis voor werk. Maar ze vormen ook een uitstekende voorbereiding voor als iemand wil doorstromen naar het reguliere mbo niveau 1.’

Praktijkgerichte opdrachten

Sharon is een van de trotse studenten die gisteren haar diploma in ontvangst mocht nemen. ‘Ik heb Facilitair gedaan, want ik wil graag in de horeca werken’, vertelt ze. ‘Iedere woensdag hadden we les op het Service Bureau van Odion. Debbie legde daar alles voor de volgende praktijkopdracht uit, bijvoorbeeld tafel dekken. Dat deed ik dan bij Odion Darwinpark in Zaandam en bij Tante Tee in Krommenie. Als ik klaar was, nam mijn begeleider een foto. Zelf schreef ik een verslagje en samen ging dat in mijn digitale portfolio.’ ‘Die portfolio werd uiteindelijk beoordeeld door een commissie van KCH, een organisatie voor beroepscompetenties en kwaliteitsborging’, vult Debbie aan.

Doel is dat meer zorgorganisaties opleidingen aanbieden

Aan deze eerste opleidingen namen alleen cliënten van Odion deel. ‘Maar het is de bedoeling dat meer zorgorganisaties dergelijke opleidingen gaan geven’, vertelt Marie Louise. ’Je kunt dan de samenwerking zoeken voor een breder aanbod en ‘jouw’ opleiding ook openstellen voor cliënten van collega-organisaties. Bij de tweede groep die in het najaar 2022 van start is gegaan gebeurt dat al: wij hebben cliënten van andere zorgorganisaties gekregen en andersom.’

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok