Geen headerafbeelding Driehoek

Grote belangstelling voor drie nieuwe brancheopleidingen in de dagbesteding

Het webinar over drie nieuwe brancheopleidingen voor mensen met een beperking kende niet alleen een flinke deelname (120), maar leverde ook veel interesse op om in de loop van het jaar snel de 500 beschikbare opleidingsplekken te gaan invullen.

De drie nieuwe brancheopleidingen bieden studenten de kans om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot Assistent Groen, Assistent logistiek of Assistent facilitair en kunnen tijdens dagbesteding worden gevolgd. Er is een erkenning van landelijke werkgeversorganisaties, zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE, en de RAS. Hierdoor kunnen de studenten makkelijker een passende plek de samenleving vinden. Met het webinar is de eerste stap gezet om deze opleidingen op zoveel mogelijk locaties in Nederland te gaan aanbieden aan studenten. Studenten, want meteen aan het begin van het webinar werd afgesproken om niet meer over ‘cliënten’ maar over ‘studenten’ te praten...

Brede steun

Het beroepsonderwijs past vaak niet bij de mogelijkheden die mensen met een beperking hebben. Daarom heeft de Academie voor Zelfstandigheid vanuit het Programma Volwaardig leven van VWS de drie brancheopleidingen ontwikkeld die dit wel mogelijk maken. Daarbij is samengewerkt met negentien gehandicaptenzorgorganisaties en ervaringsdeskundigen. Samen met de brancheopleiding Woonhulp zijn er nu vier brancheopleidingen voor mensen met een beperking en een dagbestedingsindicatie. Directeur Jan van Heerikhuize van de academie legde allereerst uit waarom een leven lang leren zo belangrijk is en wat de studenten na de opleiding met het diploma kunnen gaan doen. Daarbij bleef niet onvermeld dat talentontwikkeling één van de speerpunten is in de visie Gehandicaptenzorg 2030 van de VGN.

Persoonlijke ontwikkeling
Studie helpt ook om je als persoon te kunnen ontwikkelen. Dit bleek uit een zeer open gesprek met ervaringsdeskundigen Pauliena Bodenko en Caron Landzaat. Het leverde hen een spontaan, digitaal, applaus op. Doordat Pauliena de kans kreeg om de brancheopleiding Woonhulp te volgen, heeft zij nu een baan bij Gemiva SVG. Maar misschien nog wel belangrijker is dat zij, zoals ze het zelf treffend zei, “iedereen een poepje heeft laten ruiken en heeft laten zien dat zij het wél kan”. Dat zij het verschil kan maken voor de mensen op haar woongroep. Ook Caron gaf aan dat de kans die hij in het verleden heeft gekregen om een opleiding Logistiek te kunnen volgen hem veel heeft gebracht. “Ook al doe ik inmiddels ander werk bij de LFB en de VGN, zonder deze eerste opleiding had mijn leven er heel anders uitgezien.”

Wat wil je bij ons leren?

Van een zorgaanbieder vraagt het best een inspanning om een brancheopleiding te kunnen gaan aanbieden. Om die reden vertelde Renate Wieringa de deelnemers aan het webinar hoe dit bij Cordaan is vormgegeven. Daar is het nieuwe opleidingsaanbod een dermate groot succes dat alle dagbestedingsactiviteiten er inmiddels ‘ontwikkelingsgericht’ zijn ingevuld. De vraag “wat wil je bij ons leren” staat bij Cordaan tegenwoordig al bij intakegesprekken centraal.

Regionale samenwerking

Voor kleine zorgorganisaties of dagbestedingslocaties kan het echter wel een uitdaging zijn om zelfstandig een brancheopleiding te organiseren. Daarom is bij de organisatie van een brancheopleiding regionale samenwerking erg nuttig. Het mag voor de ontwikkelkansen van een student immers geen verschil uitmaken of hij/zij ondersteund wordt door een grote of kleine zorgorganisatie. Al is het wel vanuit didactisch- en financieel oogpunt wenselijk dat een cursusgroep uit tien studenten bestaat. Sjoerd Ouwens (Pluryn) en Eric Tonn (Abrona) vertelden in het webinar hoe zij in hun werkgebied bezig zijn om regionale samenwerking op hun eigen wijze in te vullen. Sjoerd gaf daarbij duidelijk aan dat grote organisaties naast praktische overwegingen ook een morele verantwoordelijkheid hebben om kleine organisaties te betrekken bij deze ontwikkeling en mogelijkheden voor studenten.

Doe u mee?

Aan het eind van het Webinar hebben meerdere zorgorganisaties zich spontaal aangemeld om in september 2021 één of twee van de brancheopleidingen te starten. Andere deelnemers gaan bekijken hoe zij een brancheopleiding aan hun studenten kunnen gaan aanbieden. In de digitale goodiebag, die alle deelnemers en geïnteresseerden kunnen opvragen via de projectleider van de Academie voor Zelfstandigheid, zit veel informatie voor het maken van deze afweging, zoals de opleidingsinformatie, een inlogcode naar een demo die een indruk geeft van de inhoud van de opleidingen, informatie over wat nodig is om een brancheopleiding te starten, een FAQ en presentaties die tijdens het webinar zijn gegeven.

Voor in uw agenda: op 1 juni 2021 is vanaf 15.00 uur het volgende webinar gepland, waarin onder andere informatie wordt gegeven over de financiering van de drie nieuwe brancheopleidingen en de verwachte subsidieregeling van VWS.

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok