Geen headerafbeelding Driehoek

Nieuwe leergangen maken meer inclusiviteit mogelijk

Directeur Anke Visserman en projectleider Isabel Verleun zijn geïnterviewd door Clique Magazine, rondom de ontwikkeling van de brancheopleidingen. Lees het artikel hieronder.

Via het programma ‘volwaardig leven’ wil het Ministerie van VWS de gehandicaptenzorg toekomstbestendiger maken. In de rechten van de mens met een beperking is vastgelegd dat zij het recht hebben hun talenten te ontwikkelen en volwaardig te participeren in de maatschappij en het arbeidsproces. De Academie voor Zelfstandigheid heeft opdracht gekregen hiertoe drie leergangen te ontwikkelen voor mensen die je nu aantreft in de dagbesteding. Zo kunnen zij in hun eigen tempo doorleren naar uitdagend, betekenisvol werk, betaald of onbetaald en een zelfstandig leven. Het gaat om de brancheopleidingen assistent facilitair, assistent groen en assistent logistiek medewerker.

Wat is de achtergrond van deze leergangen?

Anke Visserman, directeur van de Academie voor Zelfstandigheid: “De overheid kiest voor een inclusieve samenleving, iedereen moet ‘mee kunnen doen’. Er was voor mensen met een beperking na de het vervolg (VSO-ZMLK/Praktijkonderwijs) onderwijs geen verder opleidingsmogelijkheden. Dat gat wordt nu gevuld. Na deze leergangen is doorstroom naar een ROC mogelijk, of uitstroom met een certificaat en/of branchediploma, waardoor ze aan het werk kunnen. De opleidingen zijn integraal, alle aspecten van een baan komen aan bod: op tijd op je werk komen, collega kunnen zijn en vaktechnische praktijkvaardigheden"

Wie zijn de toekomstige werkgevers?

Isabel Verleun, projectleider die de leerlijnen samen met collega-organisaties en ervaringsdeskundigen ontwikkelt: “Dat varieert van schoonmaakbedrijven tot hotels, tuincentra, supermarkten, plantsoenendiensten en magazijnen. Het kunnen leer/werkplaatsen zijn, waar de studenten onder begeleiding het vak leren. De Academie vervlecht praktijk en theorie met elkaar, ze leren op de werkplek. Het is de uiteindelijke bedoeling ze (on)betaald werk aan te bieden. Om deze reden heeft de overheid ook een maatschappelijke doelstelling aan bedrijven meegegeven, voor het in dienst nemen van mensen met een beperking. Bedrijven voldoen hiermee aan de Social Return On Investment (SROI).”

Wat zijn de voordelen voor werkgevers?

Visserman: “De aspirant medewerkers brengen in elk geval vrolijkheid mee. Ze verbinden, er ontstaan vriendschappen. Er is bovendien altijd werk waar moeilijk arbeidskrachten voor te vinden zijn. Bijvoorbeeld dat een kantine altijd schoon is, de bouwplaats is opgeruimd, of dat bezoekers gastvrij te woord worden gestaan. Ze kunnen veel voor een bedrijf betekenen. Juist met maatwerk dat niet geautomatiseerd kan worden. Naast werkgelegenheid bieden kunnen werkgevers ook studenten steunen met een beurs; ook dan voldoen ze aan de norm voor SROI doordat zij mensen de kans geven in te stromen in het arbeidsproces. Werknemers kunnen gebruik maken van subsidieregelingen die hun instroom in het arbeidsproces voor werkgevers aantrekkelijk maken. De Academie voor Zelfstandigheid kan hen ondersteunen bij hun instroom.”

Wat zijn de toekomstplannen?

Verleun: “De leerlijnen moeten uiteindelijk kunnen voorbereiden op(on) betaald werk en/of aansluiting vinden op het mbo. Het is de bedoeling ze landelijk te implementeren, hiervoor zijn een paar duizend potentiële studenten! Er is genoeg belangstelling, ook van bijvoorbeeld uitzendbureaus, UWV. Ook voor statushouders zou het een mooie manier van leren kunnen zijn: een brug tussen wat de student wil en de werkgever vraagt. Studenten kunnen hun opleiding in kleine delen met certificaten afronden. Het levert ze dus altijd wat op. ‘Wat je kunt, bouwen we uit’, dat is het uitgangspunt. Je slaagt altijd. Nu de baan nog en dat vragen we aan de werkgevers.”

Lees het gehele Clique Magazine (pdf)

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok