Geen headerafbeelding Driehoek

Talentontwikkeling voor mensen met een verstandelijke beperking

Op weg naar erkend branchecertificaat of praktijkbewijs. VWS zet in op talentontwikkeling en scholing voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ontwikkelen leerlijnen

Doorleren in je eigen tempo, naar uitdagend, betekenisvol werk. Om mensen met een verstandelijke beperking daarbij te helpen heeft de Academie voor Zelfstandigheid een opdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het geld wordt ingezet om leerlijnen te ontwikkelen waarmee mensen met een beperking certificaten kunnen halen zodat ze aan de slag kunnen op een passende werkplek. Soms onbetaald, maar soms ook gewoon betaald.

‘Het is belangrijk dat mensen met een beperking ook hun talenten kunnen uitbouwen en zich op allerlei terreinen verder kunnen ontwikkelen. Werken is daarbij een belangrijk aspect, gewoon werken, net als ieder ander’, zegt Anke Visserman van de Academie voor Zelfstandigheid. ‘Dat vraagt wel dat mensen met een beperking geschoold en getraind worden, in hun eigen tempo en passend bij hun situatie.’

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Presentatie Ontwikkelen Leerlijnen Dagbesteding

Projectleider Isabel Verleun presenteerde 29 april jl. via live stream alle ins en outs en de te nemen stappen van dit project. Tijdens de live stream konden deelnemers via berichten vragen stellen. Bekijk de live stream hier rustig terug.

Drie leerlijnen

De academie ontwikkelt drie leerlijnen: voor assistent facilitair medewerker, assistent groenvoorziening en assistent logistiek. Deze kunnen worden afgesloten met een erkend branchecertificaat of praktijkbewijs. Het onderwijs wordt speciaal ontwikkeld voor mensen die gebruik maken van dagbesteding. Het project is onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit project werkt het ministerie samen met de belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking LBF en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

De afgelopen jaren is in de gehandicaptenzorg met succes ervaring opgedaan met de brancheopleiding Woonhulp. De Academie voor Zelfstandigheid heeft al vele praktijkopleidingen ontwikkeld met de lokale academies. Maar ook andere zorgorganisaties hebben opleidingsmateriaal ontwikkeld. In dit project bouwen we voort op deze successen en leerervaringen.

Aansluiten bij iemands mogelijkheden
Wij spannen ons in om de opleiding goed te laten aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënten en de arbeidsmatige dagbestedingslocaties. Daarom worden de leerlijnen ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en gehandicaptenzorgorganisaties. Door nauw samen te werken met de branches worden de leerlijnen straks erkend door de betreffende sector zodat het behaalde certificaat ook echt waarde heeft. De Academie voor Zelfstandigheid stelt de opleidingsmaterialen beschikbaar voor iedereen in de gehandicaptenzorg. Aanbieders van dagbesteding kunnen met behulp van dit materiaal zelf aan de slag en hun cliënten zelf een opleidingstraject aanbieden.

De Academie voor Zelfstandigheid
De Academie voor Zelfstandigheid geeft mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid hun zelfstandigheid op woon- en/of werkgebied te laten groeien. Zodat ze zelfstandiger worden en meer regie over hun eigen leven krijgen. Thuis én op het werk. Uitgaande van wat de studenten al kunnen en gebaseerd op wat ze willen, krijgen ze een individueel op maat gesneden trainingsprogramma. Een belangrijk onderdeel van het programma vormt de transfer: het geleerde toepassen in de praktijk. Het resultaat van de training is een duurzame toename van de competenties en het probleemoplossend vermogen van de student. De sleutel van de werkwijze ligt in lokale samenwerking: het samen met de student betrekken van belangrijke en/of gespecialiseerde organisaties of personen in de omgeving van de student bij het trainingsprogramma.

De Academie voor Zelfstandigheid is oorspronkelijk een initiatief van Bureau INVRA, d.o.b. foundation en stichting Epkis (emancipatie en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving). De academie voor Zelfstandigheid heeft nauwe banden met zorgorganisatie ’s Heeren Loo.

Meer weten over het programma Volwaardig leven
www.volwaardig-leven.nl

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok