Geen headerafbeelding Driehoek

Trainers behalen certificaat Trainer Brancheopleidingen

Trainer Susan de Bakker van de Academie voor Zelfstandigheid Monster en trainer Kees van der Veen van VSO Visio Haren hebben als eerste twee trainers het certificaat Trainer Brancheopleidingen behaald. Hoe hebben zij dat proces ervaren? Lees hun ervaringen.

Susan de Bakker

De trainingen voor Trainer Brancheopleidingen werden gegeven midden in de corona. Hierdoor waren alle training online. Dit was even wennen, maar uiteindelijk heel goed te volgen. Daarna was het zaak om mijn portfolio te gaan vullen. Ik heb al het bewijsmateriaal stap voor stap verzameld. Het afgelopen jaar werkte ik hier op verschillende momenten aan. Dit deed ik tijdens mijn kantoordagdeel. Vaak deed ik dit dan één uurtje tijdens het dagdeel.

Het kostte mij minder werk dan ik had gedacht, want de meeste bewijslasten heb ik door de jaren heen in mappen staan. Zo stonden veel bewijslasten in mijn mail of waren het bestanden die ik al had. Het leukste van het portofolio vond ik het vragen van feedback aan mijn collega's. Altijd leuk om te horen wat ze van je vinden.

Het is fijn dat al het bewijsmateriaal nu op één plek staat. Ik heb geen problemen met online werken, dus voor mij was dit goed te doen. Fijn dat ik officieel gecertificeerd ben tot branchetrainer, maar nog belangrijker vind ik dat ik weet dat training geven goed gaat en daar heb ik geen bewijslast voor nodig. Het plezier van de studenten daar word ik blij van! 

De brancheopleiding groen vind ik enorm leuk. Doordat wij als één van de eerste met de opleiding waren gestart, waren veel dingen nog niet klaar, maar juist hierdoor is er veel ruimte om je eigen draai eraan te geven. Het is leuk om te zien dat de studenten elke week weer met veel enthousiasme komen!

Kees van der Veen

Ik ben sinds een paar jaar leraar op het VSO en heb een groep leerlingen van 16-20 jaar. Daarnaast is stage-coördinator een taak van mij: welke leerling met welke mogelijkheden plaatsen we waar…

Een belangrijke doelstelling is dus de mogelijkheden te zoeken voor de verschillende leerlingen buiten onze school. We denken ook dat een aantal van onze leerlingen in aanmerking komen voor het doen van de branche-opleiding. Om dit te ontdekken (voor onszelf en voor de leerlingen en de verdere Koninklijke Visio wonen en onderwijs) zijn we ingestapt in het proces van de branche-opleiding. We zien het dus als een pilot met potentie waarbij we nog veel moeten ontdekken en uitvinden.

In november 2020 ben ik begonnen met het volgen van de trainingen bij de Academie voor Zelfstandigheid. Het was een sprong in het diepe, waarvan ik niet kon overzien wat er op mij afkwam en hoe dit allemaal zou gaan verlopen. De eerste trainingen over de intake gaven langzamerhand duidelijkheid: voor ons als school moeten we dat dus anders vorm geven, wij kennen onze leerlingen immers al en doen al veel testen. Wat we alleen nog niet altijd weten welk profiel (branche) de juiste is. 

Een aantal leerlingen lopen ondertussen stage bij verschillende bedrijven en in verschillende profielen; maar het is in ieder geval mogelijk het eerste blok (werknemersvaardigheden) te gaan doen met ze. Dit hebben we uitgesmeerd in halve dagen van januari tot juni 2021. De leerlingen vonden dit erg leuke lessen en konden de opdrachten op hun stageplekken goed uitvoeren.

Ondertussen ben ik met mijn portfolio begonnen: verzamelen van bewijzen. Naast mijn diploma’s en opleidingen als leraar was het vooral verzamelen van praktische dingen die passen bij het voorbereiden, geven en evalueren van de opleiding. Waar ik zelf tegenaan liep was de setting: een school is toch wat anders dan een instelling: de organisatie, de werkplekken, de werkbegeleiders etc. heeft toch een andere invulling.

Tegelijk ligt daar ons ontwikkelpunt: hoe kunnen wij deze branche-opleiding integreren in ons onderwijs. Daar denken we over na en hopen we meerdere scholen te treffen die hier mee aan de slag gaan. We weten in ieder geval zeker: hier liggen mogelijkheden.

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok