Geen headerafbeelding Driehoek

Via drie nieuwe brancheopleidingen op weg naar Volwaardig Leven

Academie-voor-Zelfstandigheid-interview-Isabel.jpg

Volwaardig Leven, zo heet het op inclusie en participatie gerichte programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om mensen met een beperking in hun eigen tempo te laten doorleren. Zodat ze uiteindelijk met een erkend branchediploma of branchecertificaat aan de slag kunnen op een passende al dan niet betaalde werkplek. In het kader daarvan kreeg de Academie voor Zelfstandigheid (AvZ; hoofdkantoor in Amersfoort maar actief op meer dan 20 locaties in het land) de opdracht specifiek voor deze doelgroep leerlijnen te ontwikkelen. In nauwe samenwerking overigens met de LFB, de belangenorganisatie voor en door mensen met een beperking en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Met diploma afgerond


Die brancheopleidingen zijn er inmiddels: assistent facilitair, assistent groen en assistent logistiek. Sterker nog, half 2023 heeft de eerste lichting studenten zijn brancheopleiding met succes, dus met een diploma, afgerond. Isabel Verleun, als projectleider binnen AvZ verantwoordelijk voor de implementatie en doorontwikkeling van de brancheopleidingen: “Om tot de genoemde leerlijnen te komen, hebben we om te beginnen drie bestaande mbo opleidingen groen, logistiek en facilitair doorvertaald naar en toegesneden op onze studenten. Met als voorwaarde erkenning NLQF niveau 1. Heel bewust, deze voorwaarde, want één ding stond voor alle bij het project betrokken partijen vanaf het eerste begin vast: het moesten serieuze brancheopleidingen worden. Uitmondend in serieuze, in de respectievelijke branches erkende diploma’s.”

Serieus karakter


Om maar met de deur in huis te vallen: het serieuze karakter van de leerlijnen is zonder meer een feit. Mede dankzij de nauwe samenwerking van de AvZ met KCH. Isabel Verleun weer: “KCH was en is echt een belangrijke succesfactor in dit project. Heeft ons als geen ander scherp gehouden. Bijvoorbeeld waar het gaat om het optimaal op de doelgroep toeschrijven, dus voor de studenten echt begrijpelijk verwoorden van de leerlijnen. Daarbij natuurlijk rekening houdend met wat haalbaar is in de praktijk. KCH heeft op een uiterst prettige en deskundige manier bijgedragen aan de beste manier van beoordelen. Passend bij zowel de leerlijnen als de doelgroep. Daarnaast is KCH ook nauw betrokken geweest bij het opzetten van een portfoliosysteem voor de studenten, de trainers en de begeleiders. Die laatste twee groepen hebben van KCH ook nog instructies gekregen over hun rol en taken in het examenproces. Dat alles met als rode draad dat er op geen enkele manier ingeleverd zou worden op de kwaliteit en het niveau van de brancheopleidingen. Want dat zou alleen maar afbreuk doen aan de toegevoegde waarde en de erkenning ervan.”

Succesvolle samenwerking


Heel hecht dus, de samenwerking met KCH? Isabel Verleun tot slot: “Ja, heel positief ook. En succesvol. KCH is echt een partij die weet wat er speelt bij onze doelgroep en wat er komt kijken bij het specifiek daarvoor optimaal ontwikkelen en beoordelen van goed aangeschreven brancheopleidingen. Meedenken, partnership, samenwerken… Bij KCH zijn het niet alleen mooie woorden, maar dagelijkse praktijk.

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok