Geen headerafbeelding Driehoek

VWS-subsidie voor de brancheopleidingen groen, facilitair en logistiek

Op 19 juli 2021 treedt de Subsidieregeling brancheopleidingen groen, facilitair en logistiek van VWS in werking, waarmee vijfhonderd studenten vanuit de dagbesteding één van de drie brancheopleidingen kunnen volgen. Deze praktijkopleidingen zijn door de Academie voor Zelfstandigheid ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, HTG en KCH. Met de behaalde certificaten en/of het diploma kunnen de studenten vanuit de dagbesteding doorstromen naar een voor hen best passende werkplek of een (beschutte) baan. Bij voorkeur midden in de maatschappij. Zorgorganisaties kunnen vanaf 19 juli 2021 09.00 uur tot en met 13 augustus 2021 16.00 uur bij Dienst Uitvoering subsidies aan Instellingen een subsidieaanvraag indienen.

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Subsidie

De zorgorganisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor een cursusgroep van tien studenten met een Wlz of Wmo dagbestedingsindicatie. Zorgorganisaties kunnen zelfstandig een subsidieaanvraag indienen, maar ook vanuit een samenwerkingsverband. Wel mag een zorgaanbieder maar voor drie cursusgroepen subsidie aanvragen. 

De subsidie per student bedraagt maximaal € 2.031,11. Per brancheopleiding, die voor tien studenten verzorgd zal worden, zal de zorgorganisatie daarom maximaal € 20.311,10 ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op de financiële middelen die de dagbestedingsindicatie van de studenten met zich meebrengt. Dit bedrag is niet kostendekkend. VWS draagt bij aan de opleiding van de eerste 500 studenten, daarna is het aan de zorgaanbieders zelf om de kosten die gemoeid zijn met het verzorgen van een brancheopleiding te financieren. De subsidie wordt dit 100% bevoorschot en de eind verantwoording is zo eenvoudig mogelijk gehouden (geen accountantsverklaring, een activiteitenverslag). Voor meer informatie over deze subsidieregeling verwijzen we u naar het Webinar Financiering dagbestedingen brancheopleidingen van 1 juni (zie hiernaast) en, uiteraard, de subsidieregeling Brancheopleiding Assistent Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair zelf.

De-minimis regeling

Om ervoor te zorgen dat deze subsidie geen ongeoorloofde staatssteun oplevert, komen zorgaanbieders slechts voor subsidie in aanmerking als zij een de-minimisverklaring kunnen overleggen. De de-minimisregeling houdt in dat alleen dan subsidie mag worden verstrekt als in de drie kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag niet meer dan € 200.000,- aan de-minimis-subsidie is ontvangen. De zorgorganisatie moet daarom bij de subsidie aanvraag een de-minimis verklaring overleggen. Deze verklaring is vormvrij. Als een zorgorganisatie niet eerder een de-minimisverklaring heeft afgegeven is er geen probleem. Ook als een wel eerder afgegeven de-minimisverklaring over de laatste drie belastingjaren, samen met de nu aangevraagde subsidie het bedrag van €200.000,- niet overschrijdt kan vormt dat geen belemmering voor subsidieverstrekking.

Looptijd subsidieregeling

De subsidieregeling treedt in werking met ingang van 19 juli 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2025. Naast de aanvraagperiode in 2021 van 19 juli tot 13 augustus, waarvoor voor 300 studenten middelen beschikbaar zijn, is het ook mogelijk om volgend jaar subsidie aan te vragen. In 2022 is een bedrag aan subsidie beschikbaar voor 200 studenten. Het subsidieloket is dan open van 17 januari 2022 van 9.00 uur tot en met 11 februari 2022 16.00 uur.

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok