Geen headerafbeelding Driehoek

Programma Volwaardig leven

Doorleren in je eigen tempo, naar uitdagend, betekenisvol werk. Om mensen met een beperking daarbij te helpen heeft de Academie voor Zelfstandigheid een opdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het geld wordt ingezet om leerlijnen te ontwikkelen waarmee mensen met een beperking certificaten kunnen halen zodat ze aan de slag kunnen op een passende werkplek. Soms onbetaald, maar soms ook gewoon betaald.

Drie leerlijnen

De academie ontwikkelt drie leerlijnen: voor assistent facilitair medewerker, assistent groenvoorziening en assistent logistiek. Deze kunnen worden afgesloten met een erkend branchecertificaat of praktijkbewijs. Het project is onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit project werkt het ministerie samen met de belangenorganisatie voor en door mensen met een beperking LBF en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

De afgelopen jaren is in de gehandicaptenzorg met succes ervaring opgedaan met de brancheopleiding Woonhulp. Tevens heeft de Academie voor Zelfstandigheid al vele praktijkopleidingen ontwikkeld met lokale academies. Maar ook andere zorgorganisaties hebben opleidingsmateriaal ontwikkeld. In dit project bouwen we voort op deze successen en leerervaringen.

Presentatie Ontwikkelen Leerlijnen Dagbesteding

Projectleider Isabel Verleun presenteerde 29 april jl. via live stream alle ins en outs en de te nemen stappen van dit project. Tijdens de live stream konden deelnemers via berichten vragen stellen. Bekijk de live stream hier rustig terug.

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Aansluiten bij iemands mogelijkheden

Wij spannen ons in om de opleiding goed te laten aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënten en de arbeidsmatige dagbestedingslocaties. Daarom worden de leerlijnen ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en gehandicaptenzorgorganisaties. Door nauw samen te werken met de branches worden de leerlijnen straks erkend door de betreffende sector zodat het behaalde certificaat ook echt waarde heeft. De Academie voor Zelfstandigheid stelt de opleidingsmaterialen beschikbaar voor iedereen in de gehandicaptenzorg. Aanbieders van dagbesteding kunnen met behulp van dit materiaal zelf aan de slag en hun cliënten zelf een opleidingstraject aanbieden.

Meer weten over het programma Volwaardig leven: www.volwaardig-leven.nl

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok