Geen headerafbeelding Driehoek

Voor gemeenten

Als gemeente heeft u de zorg voor uw inwoners. Natuurlijk wilt u graag dat iedereen meedoet. Dat is goed voor de mensen, de maatschappij én het scheelt maatschappelijke kosten. Want alles wat iemand zelf kan draagt bij aan levensgeluk en eigen regie. De Academie voor Zelfstandigheid ondersteunt helpt mensen met een beperking verder in hun dagelijkse leven. Zodat ze (sociaal) zelfredzamer en (economisch) zelfstandiger worden. Ook thuis kunnen ze zich beter zelf redden én ze vinden beter aansluiting bij anderen.

Talenten ontwikkelen, kansen vergroten

Voor de meeste mensen met een beperking houdt het leren op na het praktijkonderwijs. Omdat het schoolse leren voor hen moeilijk is, is de stap naar het mbo meestal te groot. Terwijl óók zij graag verder leren om een zelfstandig leven op te bouwen. Op de Academie voor Zelfstandigheid krijgen ze de kans hun talenten te ontwikkelen en hun kansen in de samenleving te vergroten. Met trainingen die passen bij iemands talenten, mogelijkheden en wensen. Zo geven we invulling aan een Leven Lang Leren (LLO). En worden mensen zelfredzamer.

Stapje voor stapje groeien

Studenten van de Academie voor Zelfstandigheid groeien op de Participatieladder: steeds een treetje hoger. En soms even een stapje terug. We kijken nadrukkelijk naar iemands talenten, mogelijkheden en wensen. Studenten leren bij ons bijvoorbeeld vrienden maken, het huishouden doen, gezond eten en omgaan met geld. Reizen met het openbaar vervoer en omgaan met social media. Studenten die de ambitie en mogelijkheden hebben om te werken, kunnen bij ons leren voor woonhulp en facilitair medewerker. Met hun branchediploma kunnen ze op zoek naar werk of misschien ook naar de entree-opleiding.

Schooluitval voorkomen

Scholen proberen schooluitval te voorkomen en de Academie voor Zelfstandigheid kan hierin ondersteunen. Met trainingen en e-learnings die aanvullend zijn op het praktijkonderwijs. Dit door onze ondersteuning tijdig in te zetten naast het praktijkonderwijs. Daarmee ondersteunen we leerlingen naar een zelfstandig bestaan. Ook oefenen ze alvast vaardigheden die ze nodig hebben in het latere werk. Dit stimuleert hen om door te zetten en het diploma te halen. Jongeren kunnen bij ons terecht met een Wmo-indicatie voor dagbesteding.

Ruim 55 trainingen en 200 e-learnings

De studenten volgen hun eigen leerroute. Voor elke afgeronde training krijgen ze een Academie-certificaat. Stap voor stap bouwen ze aan een portfolio. Hoe meer ze leren, hoe zelfstandiger en zelfredzamer ze worden. In totaal zijn er meer dan 55 trainingen en 200 e-learnings. De lesprogramma’s sluiten aan op de individuele student. De lessen zijn visueel en interactief. De studenten leren overal en altijd met de handige leeromgeving. Hierop zien ze wat ze hebben geleerd en wat ze nog willen leren. Studenten leren ook met en van elkaar tijdens de ontmoetingen met medestudenten en de trainer. Zo krijgen ze alle tijd om de trainingen af te ronden en certificaten te behalen.

Samenwerking met gemeenten

De Academie voor Zelfstandigheid werkt graag nauw samen met gemeenten. We houden met een gedegen intake waarbij we kijken naar de wensen en mogelijkheden van de student. Vervolgens ontwikkelen we een specifieke training voor deze student, bestaande uit een aantal e-learnings. Stap voor stap begeleiden we de inwoner richting meer (sociale) zelfstandigheid en (economische) zelfredzaamheid. Samen maken we werk van een inclusieve samenleving en volwaardig burgerschap. In het belang van mens en samenleving.

Profiteer van onze kennis

De Academie voor Zelfstandigheid heeft een landelijk kenniscentrum én lokale academies door heel Nederland. Ons kenniscentrum ondersteunt studenten, scholen, bedrijven en zorginstellingen met kennis en expertise, bijvoorbeeld over regelingen en subsidies. De lokale academies werken nauw samen met alle betrokkenen rondom de student. Onze trainers hebben veel kennis en ervaring met het laten leren van mensen met een beperking.

Maak direct een afspraak

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok