Geen headerafbeelding Driehoek

Assistent Facilitair

De opleiding Assistent facilitair medewerker gaat over facilitaire hulp. Facilitaire hulp heeft te maken met taken in dienst van een ander. Deze taken noemen we facilitaire taken. Voorbeelden hiervan zijn: ruimtes schoonhouden, gasten ontvangen of evenementen organiseren.

De subsidieregeling voor de brancheopleiding Facilitair is op dit moment in ontwikkeling. We gaan er vanuit dat we aan het begin van het nieuwe schooljaar, in september 2021, kunnen starten. Zodra de opleiding gevolgd kan worden kun je je hier inschrijven.

Op weg naar een goede start

Er is hard gewerkt aan het ontwikkelen van de drie brancheopleidingen. Eind december 2020 heeft de Academie voor Zelfstandigheid de opdracht officieel afgerond met de overdracht van de brancheopleidingen aan het ministerie van VWS. 

Voor facilitair betekent dat dat er ook een branche-erkenning is een NLQF kwaliteitskeurmerk waarmee de waarde voor de arbeidsmarkt en het MBO onderwijs is vergroot.

De volgende stap is het operationeel maken van de branche-opleidingen, waaronder het opzetten van kwaliteitsborging en het geven van een startsubsidie voor 500 leerlingen. De idee was om in het voorjaar van 2021 dan echt aan de slag te gaan met de branche-opleidingen. Door allerlei omstandigheden (corona, vaccineren enz.) is er vertraging ontstaan in dit traject. VWS doet er alles aan om de subsidieregeling voor de zomer gereed te hebben, zodat na de zomer de eerste leerlingen kunnen starten met hun brancheopleiding.

Op dit moment onderzoeken we welke zaken we nu al kunnen oppakken om ervoor te zorgen dat organisaties en trainers straks goed aan de slag kunnen met de brancheopleiding in september 2021. Zo werken we aan:

  • Ontwikkelen van een workshop ‘voeren intakegesprek’.
  • Ontwikkelen van een workshop voor trainers om studenten op te leiden volgens Blended learning.
  • Ontwikkelen van Webinars om organisaties goed te kunnen informeren over de voortgang.
  • Motiveren samenwerking in de regio’s. 
  • Onderzoek: Wat is er allemaal nodig om te kunnen starten?

Algemene informatie

De brancheopleiding Assistent Facilitair is ontwikkeld voor studenten voor wie leren niet vanzelfsprekend is en zich verder willen ontwikkelen. De trainingen worden ingericht volgens het concept van Blended learning, oftewel een totaalaanbod van: E-learning, fysieke trainingsbijeenkomsten in een lokaal en oefenen/toepassen in de praktijk. De brancheopleiding bestaat uit vier blokken met elk 20 leereenheden die samen het Assistent Facilitair opleidingspakket vormen. Lees meer over de Brancheopleiding Assistent Facilitair in onze brochure: Algemene informatie (pdf).

Brancheopleiding Assistent Facilitair

Van de student wordt verwacht dat hij/zij in eigen tempo, op maat en ongeacht de duur van de opleiding, een praktijkopleiding kan volgen. Dit kan zijn voor een certificaat, voor een deel van de opleiding, of de gehele opleiding. De opleiding wordt afgerond met een branchediploma op pre-entree niveau.

Deze praktijkopleiding is bedoeld voor studenten die betekenisvol werk zoeken in de sector Facilitair. Het doel is dan ook dat zij kunnen doorgroeien naar een passende (on)betaalde werkplek.

De opleiding is laagdrempelig en praktijkgericht! Wij geloven in ieders talent en daarom leren we samen!

De Assistent Facilitair voert zijn of haar werk uit op een vaste locatie of op verschillende locaties. Het assisterende werk verschilt per werkplek. Tijdens het werk heeft de assistent logistiek contacten met anderen in de werkomgeving, bijvoorbeeld met collega’s. Het kan ook zijn dat hij of zij te maken krijgt met allerlei mensen, zoals kinderen, volwassenen en ouderen.

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok