Geen headerafbeelding Driehoek

Assistent Facilitair

De opleiding Assistent facilitair medewerker gaat over facilitaire hulp. Facilitaire hulp heeft te maken met taken in dienst van een ander. Deze taken noemen we facilitaire taken. Voorbeelden hiervan zijn: ruimtes schoonhouden, gasten ontvangen of evenementen organiseren.

De brancheopleiding Facilitair is op dit moment in ontwikkeling. Zodra de opleiding gevolgd kan worden kun je je hier inschrijven.

Brancheopleiding Assistent Facilitair

De brancheopleiding Assistent Facilitair wordt ontwikkeld voor mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is en zich verder willen ontwikkelen. Van de student wordt verwacht dat hij/zij in eigen tempo, op maat en ongeacht de duur van de opleiding, een praktijkopleiding kan volgen.

Dit kan zijn voor een certificaat, voor een deel van de opleiding, of de gehele opleiding. De opleiding wordt afgerond met een branchediploma op pre-entree niveau. 

Deze praktijkopleiding is bedoeld voor studenten die betekenisvol werk zoeken in de sector Logistiek. Het doel is dan ook dat zij kunnen doorgroeien naar een passende (on)betaalde werkplek.

De opleiding is laagdrempelig en praktijkgericht! Wij geloven in ieders talent en daarom leren we samen!

De Assistent Facilitair voert zijn of haar werk uit op een vaste locatie of op verschillende locaties. Het assisterende werk verschilt per werkplek. Tijdens het werk heeft de assistent logistiek contacten met anderen in de werkomgeving, bijvoorbeeld met collega’s. Het kan ook zijn dat hij of zij te maken krijgt met allerlei mensen, zoals kinderen, volwassenen en ouderen.

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok