Geen headerafbeelding Driehoek

Burgerschap

Wat is dat eigenlijk, burgerschap? Burgerschap is de manier waarop mensen meedoen in het land waarin zij wonen. Welke rechten en plichten heb je als je een burger bent? Hoe kun je meedoen met de andere mensen in het land? Je leert bijvoorbeeld hoe je kan stemmen. Je leert ook wat ‘diversiteit’ betekent. In deze training leer je hoe verschillende mensen prettig met elkaar kunnen samenleven.

Deze training bevat de hoofdstukken

  • Wat is burgerschap?
  • Inburgeren
  • Diversiteit
  • Stemmen

* Je kan je ook inschrijven voor een los hoofdstuk. 

Aanmelden

Optioneel
Optioneel
Optioneel

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok