Geen headerafbeelding Driehoek

Over Academie voor Zelfstandigheid

De Academie voor Zelfstandigheid is een landelijke organisatie die de vaardigheden en kennis traint van mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Met onze leerwegen ondersteunen we onze studenten bij de toegang tot en het volgen van onderwijs. En bij het verkrijgen van werk (met of zonder loonwaarde) en vaardigheden zoals huishouden, budgetteren en vrienden maken. Studenten leren stapje voor stapje. En soms een stapje terug. Ze worden (sociaal) zelfredzamer en (economisch) zelfstandiger. Inclusiviteit voor iedereen, dát is onze droom voor 2026.

Landelijk kenniscentrum en 24 lokale academies in Nederland

De Academie voor Zelfstandigheid bestaat uit een landelijk kenniscentrum en inmiddels 24 lokale academies door heel Nederland. Het kenniscentrum richt zich op het aanbieden, actualiseren en uitbreiden van lesmateriaal. Dit doen we voor studenten, hun sociale netwerk, (zorg)instellingen, bedrijven en scholen. Studenten kunnen voor training en ondersteuning terecht bij één van de lokale academies. Ze krijgen hier een eigen trainer die hen begeleidt en verder helpt.

De Academie voor Zelfstandigheid draait al sinds 2009. Onze methode is beproefd en bewezen succesvol. Wilt u hier meer over weten? Vraag bij de academie dan het rapport van Perspectief aan.

Brug én versneller

De Academie voor Zelfstandigheid is brug én versneller. We slaan een maatschappelijke brug naar het bestaande sociale domein en speelveld en ontwikkelen het unieke talent van onze studenten. We maken het lesprogramma op maat voor de student, zodat die sneller zelfstandiger wordt, en een baan krijgt, met of zonder loonwaarde. En zodat de student zijn of haar burgerschap beter in kan vullen door echt mee te doen. Zo brengen we vraag en aanbod bijeen. En adviseren we studenten, (zorg)instellingen, onderwijs of bedrijven over regelingen en subsidiemogelijkheden.

Integrale aanpak, heldere doelstellingen

We hanteren een integrale aanpak waarbij het belang van studenten en hun netwerk voorop staat. We dienen de zakelijke doelstellingen van de opdrachtgever. Met ons werk dragen we bij aan het maatschappelijk welzijn en daarmee ook aan vermindering van de maatschappelijke kosten.

Inclusiviteit voor iedereen

Onze missie? De kracht en talenten van mensen benutten. Met als doel dat zij (sociaal) zelfredzaam en (economisch) zelfstandig worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Inclusiviteit voor iedereen. Dit sluit aan op het VN-verdrag Handicap, waarin staat dat iedereen gelijke rechten heeft. Ook sluit onze aanpak aan op de doelstellingen in de Participatiewet. Onze opleidingen Woonhulp en Facilitair Medewerker sluiten aan op de eisen van het reguliere onderwijs, en daarmee op de branche-erkenningen.

Onze visie op leren

De Academie voor Zelfstandigheid is een onafhankelijke dochteronderneming van ’s Heeren Loo en werkt onafhankelijk met haar partners aan mogelijkheden voor de studenten.

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok