Geen headerafbeelding Driehoek

ANBI-status

De Academie voor Zelfstandigheid is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. 
Lees het Beleidsplan van de Academie (pdf)
Bekijk het ANBI-formulier van de Academie voor Zelfstandigheid 2023

RSIN-nummer: 819361719
KvK-nummer: 09182197
Banknummer: NL42 RABO 0142 9522 73

Meer informatie over onze ANBI-status

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om ons te sponsoren?

Neem dan even contact met ons op

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok