Geen headerafbeelding Driehoek

Brancheopleidingen

Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB drie nieuwe brancheopleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker. 

Drie brancheopleidingen

Er is hard gewerkt aan het ontwikkelen van drie brancheopleidingen:

  1. Assistent Facilitair
  2. Assistent Logistiek 
  3. Assistent Groen 

Deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een erkend branchediploma en/of certificaat. Er zijn drie door/uitstroom mogelijkheden:

  • Doorstroom naar entree onderwijs.
  • Uitstroom naar betaald werk met een certificaat of een branchediploma.
  • Uitstroom naar zinvol werk zonder loonwaarde.

Alle branchediploma’s ingeschaald op NLQF niveau 1

Studenten die het diploma Assistent logistiek, Assistent facilitair of Assistent groen behalen, laten hiermee zien dat zij op mbo 1 niveau werken. Zo vergroten zij niet alleen hun zelfvertrouwen, maar ook hun kansen op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. 

Waardevol diploma voor studenten en werkgevers
De inschaling op NLQF niveau 1 geeft meerwaarde aan het diploma voor zowel de student, de opleidingsinstelling als het bedrijfsleven. Het NLQF niveau 1 is namelijk vergelijkbaar met het mbo niveau 1. Met het NLQF 1 logo is het voor (toekomstig) werkgevers of opleiders direct duidelijk welk niveau de vaardigheden zijn die de student beheerst. En dat is een groot voordeel bij het vinden van werk of een opleiding. 

KCH heeft als partner in de ontwikkeling en diplomering van de brancheopleidingen van het project van de AvZ, VWS, LFB en VGN de inschaling van de kwalificaties aangevraagd bij het NCP NLQF. 

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Het NCP NLQF controleert het niveau van kwalificaties die worden aangeboden voor inschaling. Een inschaling leidt tot het mogen voeren van het NLQF logo, waardoor voor iedereen duidelijk is op welk niveau de kwalificatie zich bevindt.

Leren is voor iedereen

De brancheopleidingen zijn ontwikkeld voor mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is, en een indicatie voor dagbesteding op basis van de WLZ, WMO of PGB hebben, die zich verder kunnen en willen ontwikkelen. 

Van de student wordt verwacht dat hij/zij in eigen tempo, op maat en ongeacht de duur van de opleiding, een praktijkopleiding kan volgen. Dit kan zijn voor een certificaat, voor een deel van de opleiding, of de gehele opleiding. 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van de toekomstige student, is het wenselijk om een Invra-arbeid (of vergelijkbaar instrument) in te zetten. De praktijkopleiding kan hierdoor op maat worden ingericht.

Met enige aanpassingen is de opleiding ook te volgen voor doven en slechtzienden. In het kader van de participatiewet kunnen eveneens mensen met een Wajong uitkering of uitkering UWV ook deze brancheopleiding volgen.

Opzet opleiding

De brancheopleiding bestaat uit vier blokken van 12 weken. De student start aan de opleiding op basis van een uitgebreide intake. Hiermee wordt de voorlopige route van de student door de opleiding bepaald. 

Het eerste blok is gericht op algemene werknemersvaardigheden. De overige drie blokken zijn gericht op de beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Per blok dient de student zes voorgeschreven leereenheden en vier eigen keuze leereenheden af te ronden. 

De student en trainer stellen na het eerste blok een persoonlijk leerplan op. Deze is gebaseerd op de intake en de 0-meting. Het leerplan bepaalt de route die de student volgt door de opleiding; kort/gedeeltelijk/volledig. 

De opleiding heeft klassikale lessen met maximaal tien studenten, waar, onder leiding van de trainer, de theorie wordt behandeld en de praktijksituatie wordt geoefend. Daarnaast is er beroepscontext in het leerwerkbedrijf waar de inhoud van de leereenheid zoveel mogelijk wordt toegepast, onder leiding van de werkbegeleider. 

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok