Geen headerafbeelding Driehoek

Brancheopleidingen

Het ontwikkelen van de drie brancheopleidingen is een initiatief van VWS, VGN en LFB. De opdrachtgever is VWS, opdrachtnemer is de Academie voor Zelfstandigheid. De brancheopleiding komt tot stand in nauwe samenwerking met de organisaties binnen de gehandicaptenzorg en LFB. We streven naar een landelijke dekking door de branches als het gaat om de certificering en examenproducten. Met dit totaal pakket hopen we in de toekomst aan te kunnen sluiten bij de mbo structuur.

Drie brancheopleidingen

De Academie voor Zelfstandigheid heeft van VWS de opdracht gekregen om drie brancheopleidingen te ontwikkelen: voor assistent facilitair, assistent groen en assistent logistiek. Deze opleidingen kunnen worden afgesloten met een erkend branchediploma en/of certificaat. Er zijn drie door/uitstroom mogelijkheden:

  • Doorstroom naar entree onderwijs.
  • Uitstroom naar betaald werk met een certificaat of een branchediploma.
  • Uitstroom naar zinvol werk zonder loonwaarde.

Leren is voor iedereen

De brancheopleidingen worden ontwikkeld voor mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is, en een indicatie voor dagbesteding op basis van de WLZ, WMO of PGB hebben, die zich verder kunnen en willen ontwikkelen. Van de student wordt verwacht dat hij/zij in eigen tempo, op maat en ongeacht de duur van de opleiding, een praktijkopleiding kan volgen. Dit kan zijn voor een certificaat, voor een deel van de opleiding, of de gehele opleiding. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van de toekomstige student, is het wenselijk om een Invra-arbeid (of vergelijkbaar instrument) in te zetten. De praktijkopleiding kan hierdoor op maat worden ingericht.

Het heeft de voorkeur dat de student minimaal AVI4 (groep 4 basisonderwijs) leesniveau heeft, ondanks dat het lesmateriaal zoveel mogelijk niet-talig en aangepast wat betreft taalgebruik is vormgegeven. Met enige aanpassingen is de opleiding ook te volgen voor doven en slechtzienden. In het kader van de participatiewet kunnen eveneens mensen met een Wajong uitkering of uitkering UWV ook deze brancheopleiding volgen.

Opzet opleiding

De brancheopleiding bestaat uit vier blokken met elk 20 leereenheden die samen het opleidingspakket vormen. De student start aan de opleiding op basis van een uitgebreide intake (zie intake procedure). Hiermee wordt de voorlopige route van de student door de opleiding bepaald. 

Het eerste blok is gericht op algemene werknemersvaardigheden. De overige drie blokken zijn gericht op de beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Per blok dient de student zes voorgeschreven leereenheden en vier eigen keuze leereenheden af te ronden. 

De student en trainer stellen na het eerste blok een persoonlijk leerplan op. Deze is gebaseerd op de intake en de 0-meting. Het leerplan bepaalt de route die de student volgt door de opleiding; kort/gedeeltelijk/volledig. 

Elke leereenheid gaat uit van klassikale lessen met maximaal tien studenten, waar, onder leiding van de trainer, de theorie wordt behandeld en de praktijksituatie wordt geoefend. Daarnaast is er beroepscontext in het leerwerkbedrijf waar de inhoud van de leereenheid zoveel mogelijk wordt toegepast, onder leiding van de werkbegeleider. 

Bekijk de drie brancheopleidingen

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok