Geen headerafbeelding Driehoek

Subsidie

Op 19 juli 2021 treedt de Subsidieregeling brancheopleidingen groen, facilitair en logistiek van VWS in werking, waarmee vijfhonderd studenten vanuit de dagbesteding één van de drie brancheopleidingen kunnen volgen. Deze praktijkopleidingen zijn door de Academie voor Zelfstandigheid ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, HTG en KCH. Met de behaalde certificaten en/of het diploma kunnen de studenten vanuit de dagbesteding doorstromen naar een voor hen best passende werkplek of een (beschutte) baan. Bij voorkeur midden in de maatschappij. Zorgorganisaties kunnen vanaf 19 juli 2021 09.00 uur tot en met 13 augustus 2021 16.00 uur bij Dienst Uitvoering subsidies aan Instellingen een subsidieaanvraag indienen.

Subsidie aanvragen

Verschillende type aanvragen

De subsidie per opleiding is € 20.311,10. Een opleiding bestaat altijd uit tien studenten. Er zijn drie type aanvragen mogelijk:

  1. Een zorgaanbieder kan voor één brancheopleiding die zij zelf verzorgt € 20.311,10 subsidie aanvragen.
  2. Een zorgaanbieder kan samen met regionale zorgaanbieders één tot drie brancheopleidingen verzorgen. Een penvoerder vraagt namens het samenwerkingsverband maximaal € 60.933,30 subsidie aan.
  3. Een zorgaanbieder die in een samenwerkingsverband zelf een brancheopleiding wil verzorgen kan voor drie brancheopleidingen maximaal € 60.933,30 subsidie aanvragen. Namelijk voor één opleiding die zij zelf verzorgt en daarnaast maximaal twee brancheopleidingen in een regionaal samenwerkingsverband.

U kunt voor maximaal drie opleidingen subsidie aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld drie verschillende opleidingen zijn voor Assistent groenvoorziening. Of een mix van opleidingen. Het maximale subsidiebedrag is altijd € 60.933,30.

Subsidie aanvragen

U kunt van 19 juli om 9.00 uur tot en met 13 augustus 2021 16.00 uur subsidie aanvragen. Stuur het aanvraagformulier inclusief bijlagen naar VWSsubsidies@minvws.nl.

Gebruik voor uw aanvraag deze documenten:

Voor het subsidiejaar 2022 kan de subsidie worden aangevraagd van 17 januari 2022 om 9.00 uur tot en met 11 februari 2022 16.00 uur.

In 2021 is € 609.333 subsidie beschikbaar, in 2022 € 406.222. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok