Geen headerafbeelding Driehoek

Subsidie

Met ingang van 19 juli 2021 is de Subsidieregeling brancheopleidingen groen, facilitair en logistiek van VWS in werking getreden, waarmee vijfhonderd studenten vanuit de dagbesteding één van de drie brancheopleidingen kunnen volgen. Deze praktijkopleidingen zijn door de Academie voor Zelfstandigheid ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, HTG en KCH. Met de behaalde certificaten en/of het diploma kunnen de studenten vanuit de dagbesteding doorstromen naar een voor hen best passende werkplek of een (beschutte) baan. Bij voorkeur midden in de maatschappij. Naast de aanvraagperiode in 2021 (deze was 19 juli tot 13 augustus) is het ook mogelijk om in 2022 subsidie aan te vragen. De indieningstermijn voor de subsidieaanvraag is opgerekt naar 25 februari, oftewel zorgorganisaties kunnen nu tot en met 25 februari 2022 tot 16.00 uur bij Dienst Uitvoering subsidies aan Instellingen een subsidieaanvraag indienen. Maak hier gebruik van! 

Subsidie aanvragen

Verschillende type aanvragen

De subsidie per opleiding is € 20.311,10. Een opleiding bestaat altijd uit tien studenten. Er zijn drie type aanvragen mogelijk:

  1. Een zorgaanbieder kan voor één brancheopleiding die zij zelf verzorgt € 20.311,10 subsidie aanvragen.
  2. Een zorgaanbieder kan samen met regionale zorgaanbieders één tot drie brancheopleidingen verzorgen. Een penvoerder vraagt namens het samenwerkingsverband maximaal € 60.933,30 subsidie aan.
  3. Een zorgaanbieder die in een samenwerkingsverband zelf een brancheopleiding wil verzorgen kan voor drie brancheopleidingen maximaal € 60.933,30 subsidie aanvragen. Namelijk voor één opleiding die zij zelf verzorgt en daarnaast maximaal twee brancheopleidingen in een regionaal samenwerkingsverband.

U kunt voor maximaal drie opleidingen subsidie aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld drie verschillende opleidingen zijn voor Assistent groenvoorziening. Of een mix van opleidingen. Het maximale subsidiebedrag is altijd € 60.933,30.

Subsidie aanvragen

U kunt van 17 januari 2022 tot en met 11 februari 2022 subsidie aanvragen. Stuur het aanvraagformulier inclusief bijlagen naar VWSsubsidies@minvws.nl.

Gebruik voor uw aanvraag deze documenten:

In 2021 is € 609.333 subsidie beschikbaar, in 2022 € 406.222. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok