Geen headerafbeelding Driehoek

Subsidie

Met ingang van 19 juli 2021 is de Subsidieregeling brancheopleidingen groen, facilitair en logistiek van VWS in werking getreden, waarmee vijfhonderd studenten vanuit de dagbesteding één van de drie brancheopleidingen kunnen volgen. Deze praktijkopleidingen zijn door de Academie voor Zelfstandigheid ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, HTG en KCH. Met de behaalde certificaten en/of het diploma kunnen de studenten vanuit de dagbesteding doorstromen naar een voor hen best passende werkplek of een (beschutte) baan. Bij voorkeur midden in de maatschappij. 

Verantwoording Subsidie Brancheopleidingen

VWS heeft gekeken hoe zij het de subsidieontvangers makkelijker
kunnen maken om de volledige informatie aan te leveren. VWS heeft hiervoor inmiddels een formulier “activiteitenverslag” op de website gezet om de aanlevering zo volledig mogelijk te laten plaatsvinden: Brancheopleidingen logistiek, groenvoorziening en facilitair.

Hoewel natuurlijk VWS de formele communicatie doet over
de wijze/inhoud van verantwoorden via de website www.dus-i.nl zou het
fijn zijn als u uw eerdere communicatie zou kunnen aanvullen met de
beschikbaarheid van het formulier, zodat de subsidieontvangers ook via die weg op de hoogte zijn van het beschikbaar zijn van een formulier om een volledige verantwoording in te dienen.

Bij de inmiddels ingediende rapportages/verslagen (overigens nog zeer beperkt in aantal omdat de subsidieperiode loopt tot 1 september 2023 of tot 1 maart 2024) is gebleken dat de subsidieontvangers behoefte lijken te hebben aan verdere handvaten voor het indienen van de volledige verantwoording.

Verschillende type aanvragen

De subsidie per opleiding is € 20.311,10. Een opleiding bestaat altijd uit tien studenten. Er zijn drie type aanvragen mogelijk:

  1. Een zorgaanbieder kan voor één brancheopleiding die zij zelf verzorgt € 20.311,10 subsidie aanvragen.
  2. Een zorgaanbieder kan samen met regionale zorgaanbieders één tot drie brancheopleidingen verzorgen. Een penvoerder vraagt namens het samenwerkingsverband maximaal € 60.933,30 subsidie aan.
  3. Een zorgaanbieder die in een samenwerkingsverband zelf een brancheopleiding wil verzorgen kan voor drie brancheopleidingen maximaal € 60.933,30 subsidie aanvragen. Namelijk voor één opleiding die zij zelf verzorgt en daarnaast maximaal twee brancheopleidingen in een regionaal samenwerkingsverband.

U kunt voor maximaal drie opleidingen subsidie aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld drie verschillende opleidingen zijn voor Assistent groenvoorziening. Of een mix van opleidingen. Het maximale subsidiebedrag is altijd € 60.933,30.

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok