Geen headerafbeelding
Ieder mens heeft een uniek talent
Driehoek

Voor professionals & verwijzers

Mensen met een beperking verdienen een volwaardige plek in de samenleving. Dat is natuurlijk goed voor henzelf. En het is goed voor de samenleving. Als iedereen meedoet, draagt dat bij aan welzijn én welvaart. De Academie voor Zelfstandigheid ondersteunt gemeenten, scholen, bedrijven en zorgorganisaties bij het inzetten van mensen met een beperking. Op zo’n manier dat iedereen er beter van wordt.

Voor gemeenten

Als gemeente heeft u de zorg voor uw inwoners. Natuurlijk wilt u graag dat iedereen meedoet. Dat is goed voor de mensen, de maatschappij én het scheelt maatschappelijke kosten. Want alles wat iemand zelf kan draagt bij aan levensgeluk en eigen regie. De Academie voor Zelfstandigheid ondersteunt.

Voor gemeenten

Voor scholen

De Academie voor Zelfstandigheid kan een brug zijn voor studenten die de overstap willen maken van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs en het mbo-onderwijs (entree-opleiding). En omdat we de talenten van de student ondersteunen, versnellen wij hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. We werken nauw samen met het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de regionale opleidingscentra (ROC’s). Als entree-onderwijs niet direct binnen bereik is, kan de student werken aan certificaten die de basis vormen voor branchediploma’s of een praktijkverklaringen.

Voor scholen

Voor bedrijven

Wilt u als bedrijf iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar weet u niet hoe dit het beste aanpakt? De Academie voor Zelfstandigheid is hier goed mee bekend en kan u dus goed adviseren. Ook op het vlak van subsidies. Daarnaast bieden we diverse opleidingen die interessant kunnen zijn voor uw bedrijf. Zo verbinden we vraag en aanbod. U bent dan maatschappelijk ondernemer en kan daarmee voldoen aan de SROI-doelstelling.

Voor bedrijven

Voor zorgorganisaties

De Academie voor Zelfstandigheid leidt mensen met een beperking op tot facilitair medewerker of woonhulp. Allemaal functies die interessant kunnen zijn voor zorgorganisaties. Cliënten kunnen bij ons zelfredzamer en zelfstandiger worden en doen waar ze goed in zijn. Een Leven Lang Leren voor iedereen is dan een kans. Cliënten ontwikkelen zichzelf en kunnen misschien zelfs een stap maken van dagbesteding naar werk.

Voor zorgorganisaties

Leven Lang Ontwikkelen

De AvZ draagt bij aan een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en aan een positieve en sterke leercultuur. Met als kern: het stimuleren van regie, zodat mensen zich blijven ontwikkelen en mee kunnen doen in de samenleving. De AvZ ondersteunt haar studenten met aangepaste lesmaterialen en een persoonlijke leerweg.

  • De Academie voor Zelfstandigheid is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt, actualiseert en uitbreidt. Voor zowel studenten, hun sociale netwerk, (zorg)instellingen, bedrijven en scholen.
  • De Academie voor Zelfstandigheid heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers. Zij leiden lokale trainers op die de studenten begeleiden. We werken altijd in een lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs.
  • De Academie voor Zelfstandigheid helpt de lokale aanbieder bij de oprichting van een academiesteunpunt. Dit voor het toepassen van regelingen en subsidies op studenten. Ook monitoren we de kwaliteit van de academiesteunpunten.