Geen headerafbeelding Driehoek

Samenwerkingen

De nieuwe brancheopleidingen lenen zich bij uitstek om gezamenlijk op te zetten. Bij opleidingen is het doorgaans moeilijk om ze duurzaam op te zetten. Meestal lukt het wel om binnen de eigen organisatie een opleidingsgroep één of enkele keren samen te stellen met voldoende kandidaten, maar daarna stopt het. We zien dan dat er te weinig instroom is en dat de reisafstanden te groot gaan worden. Door regionaal samen te werken wordt het potentieel aan kandidaten voor de opleiding vergroot en zou het mogelijk moeten zijn om duurzaam voldoende kandidaten te hebben voor de opleiding.

Samenwerking provincie Utrecht

Samenwerkingen

In de provincie Utrecht werken 16 organisaties in gehandicaptenzorg samen in de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU). Vorig jaar hebben de leden van de VGU ook besloten om op gebied van dagbesteding meer samen te gaan werken. In VGU verband willen we samenwerking gaan zoeken op dit gebied en dat eventuele andere belangstellenden in de provincie Utrecht zich bij Eric Tonn eric.tonn@aborna.nl kunnen melden als kartrekker binnen de VGU. Eric zal dit de komende tijd nog verder onder de aandacht brengen van de VGU leden.

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok