Geen headerafbeelding Driehoek

Samenwerkingen

De nieuwe brancheopleidingen lenen zich bij uitstek om gezamenlijk op te zetten. Bij opleidingen is het doorgaans moeilijk om ze duurzaam op te zetten. Meestal lukt het wel om binnen de eigen organisatie een opleidingsgroep één of enkele keren samen te stellen met voldoende kandidaten, maar daarna stopt het. We zien dan dat er te weinig instroom is en dat de reisafstanden te groot gaan worden. Door regionaal samen te werken wordt het potentieel aan kandidaten voor de opleiding vergroot en zou het mogelijk moeten zijn om duurzaam voldoende kandidaten te hebben voor de opleiding.

Regionale samenwerking in ontwikkeling

Op dit moment zijn er 19 samenwerkingen in de provincie/regio:

 • Utrecht VGU: Voor vragen en aanmeldingen in regio Utrecht brancheopleidingen@vgu.nl
 • Nijmegen e.o - Ambitie om in najaar 2021 te starten met Logistiek en Groen
 • Arnhem e.o - Ambitie om in najaar 2021 te starten met Facilitair
 • Amsterdam e.o.
 • Brabant
 • Noord Brabant/SAMENTOP
 • Zuid-Holland/Zeeland
 • Zuid-Holland Noord
 • Limburg Zuid/Maastricht
 • Limburg Midden
 • Groningen/Drenthe en Overijssel
 • Urk/Flevoland
 • Noord Holland Midden
 • Noord Holland- Noord
 • Texel
 • Noord- Holland midden/Monster
 • Gelderland Midden/Veluwe/Ede en Wekerom
 • Friesland
 • Friesland Overijssel

In deze regio's hebben organisaties in de gehandicaptenzorg besloten om meer samen te gaan werken. Wilt u aanhaken? Kijk op deze lijst (stand 27 januari 2022) welke organisaties in de regio's zijn aangehaakt en met wie u contact kunt opnemen om aan te sluiten. 

De academie

 • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
 • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
 • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok