Geen headerafbeelding Driehoek

Samenwerkingen

De nieuwe brancheopleidingen lenen zich bij uitstek om gezamenlijk op te zetten. Bij opleidingen is het doorgaans moeilijk om ze duurzaam op te zetten. Meestal lukt het wel om binnen de eigen organisatie een opleidingsgroep één of enkele keren samen te stellen met voldoende kandidaten, maar daarna stopt het. We zien dan dat er te weinig instroom is en dat de reisafstanden te groot gaan worden. Door regionaal samen te werken wordt het potentieel aan kandidaten voor de opleiding vergroot en zou het mogelijk moeten zijn om duurzaam voldoende kandidaten te hebben voor de opleiding.

Regionale samenwerking in ontwikkeling

Op dit moment zijn er 28 samenwerkingen in de provincie/regio:

 • Utrecht VGU
 • Nijmegen e.o 
 • Arnhem e.o 
 • Amsterdam e.o.
 • Brabant
 • Noord Brabant/SAMENTOP
 • Zuid-Holland/Zeeland
 • Zuid-Holland Noord
 • Zuid-Holland Dordrecht
 • Limburg Zuid/Maastricht
 • Limburg Midden
 • Groningen/Drenthe en Overijssel
 • Noord-Oost Groningen/Overijssel
 • Urk/Flevoland
 • Kampen/Zwolle
 • Noord Holland Midden
 • Noord Holland-Noord
 • Noord- Holland midden/Monster
 • Noord-Holland
 • Rotterdam/Rijswijk en Den Haag
 • Gelderland Midden/Veluwe/Ede en Wekerom
 • Gelderland/Ermelo
 • Gelderland West/Betuwe
 • Betuwe
 • Friesland
 • Friesland Overijssel
 • Achterhoek

In deze regio's hebben organisaties in de gehandicaptenzorg besloten om meer samen te gaan werken. Wilt u aanhaken? Kijk op deze lijst (stand 14 juni 2022) welke organisaties in de regio's zijn aangehaakt en met wie u contact kunt opnemen om aan te sluiten. 

De academie

 • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
 • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok