Geen headerafbeelding Driehoek

Brancheopleidingen

Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB drie nieuwe brancheopleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker. Benieuwd naar een selectie van de content die is ontwikkeld? Meld je dan aan voor de demo van de brancheopleidingen Assistent Facilitair, Groen en Logistiek.

Aanmelden Demo

SUBSIDIE AANVRAGEN

Op 19 juli 2021 treedt de Subsidieregeling brancheopleidingen groen, facilitair en logistiek van VWS in werking, waarmee vijfhonderd studenten vanuit de dagbesteding één van de drie brancheopleidingen kunnen volgen. Zorgorganisaties kunnen vanaf 19 juli t/m 13 augustus bij Dienst Uitvoering subsidies aan Instellingen een subsidieaanvraag indienen. Lees meer

Brancheopleidingen

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Webinar Brancheopleidingen - 20 april

Op 20 april jl. was er grote belangstelling voor ons eerste webinar over de drie nieuwe brancheopleidingen. Met ruim 120 deelnemers leverde veel interesse op om in de loop van het jaar snel de 500 beschikbare opleidingsplekken te gaan invullen. Aan het eind van het webinar hebben meerdere zorgorganisaties zich spontaal aangemeld om in september 2021 één of twee van de brancheopleidingen te starten. Andere deelnemers gaan bekijken hoe zij een brancheopleiding aan hun studenten kunnen gaan aanbieden.

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Webinar Financiering brancheopleidingen - 1 juni

Dinsdag 1 juni jl. vond het tweede webinar, voor eindbeslissers, plaats. Tijdens dit webinar werd ingegaan op wat er nodig is om een brancheopleiding te organiseren.
Zie hier de gehele presentatie

Ondersteuning

Uit de ervaringen die we met de eerste brancheopleiding Woonhulp (erkend door Actiz en VGN) hebben opgedaan, hebben we geleerd dat het starten van een nieuwe praktijkopleiding in de dagbesteding extra aandacht vraagt. Let op: de brancheopleiding Woonhulp valt buiten de genoemde subsidie.

Daarom heeft VWS een opdracht aan de Academie voor Zelfstandigheid gegeven om gehandicaptenzorgorganisaties hierbij te ondersteunen met onder andere de volgende activiteiten:

  • Een handreiking voor de trainers.
  • Een workshop voor trainers om studenten op te leiden te begeleiden via Blended learning.
  • Het inzetten van al het materiaal dat ontwikkeld is voor de drie brancheopleidingen.
  • Het stimuleren van regionale samenwerking.
  • Een workshop 'voeren van een intakegesprek'.
  • Twee webinars om de uitvoerders en beslissers binnen de zorgorganisatie goed te informeren over de voortgang van de brancheopleidingen (zie de YouTube opnames hierboven op de pagina). 

De academie

  • Is het landelijke kenniscentrum dat het lesmateriaal aanbiedt
  • Heeft een eigen netwerk van gecertificeerde trainers
  • Lokaal netwerk tussen zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs
Foto blok