Geen headerafbeelding Driehoek

Brancheopleidingen

Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB drie nieuwe brancheopleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker. 

Feestelijke start brancheopleidingen

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft samen met drie groenstudenten de officiële start gegeven voor de brancheopleidingen voor mensen met een beperking. ‘Deze start past bij mijn ambitie om het afgeronde programma Volwaardig Leven nu concreet te gaan invullen. We moeten dit potentieel pakken, want de urgentie op de arbeidsmarkt is groot. Deze brancheopleidingen worden een succes als zoveel mogelijk mensen met een beperking er mee aan de slag gaan. Dat is geen makkelijke opgave, maar ik wil mijn steentje bijdragen en in Den Haag blijven benadrukken dat we in deze weg naar betaald werk voor deze doelgroep moeten blijven investeren. Ik heb geen kofferbak met geld in mijn auto, maar we moeten wel door.’

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Film eerste ervaringen brancheopleidingen

Recent gingen de eerste brancheopleidingen van start. Hoe werk je samen? Hoe ging het aanvragen van de subsidie? Hoe gaat het lesgeven? Hoe reageren studenten? Je ziet het in deze video.... 

Subsidie, Documenten & Voorbeelden

In juli 2021 is een subsidieregeling in werking getreden, deze vervalt met ingang van 1 januari 2025. Maak hier gebruik van! Lees meer

Wat komt er allemaal kijken bij de brancheopleidingen? Van werven van studenten, tot subsidie tot het opleidingen van trainers. Op deze pagina staan alle documenten op een rij. 

Hoe werft 's Heeren Loo Gelderland Midden studenten voor de opleiding Assistent Groen? Zie hun filmpje op de lokale pagina

Erkende Brancheopleidingen

Zie het filmpje hiernaast over het praktijkdiploma. 

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Webinar Brancheopleidingen - 20 april

Op 20 april jl. was er grote belangstelling voor ons eerste webinar over de drie nieuwe brancheopleidingen. Met ruim 120 deelnemers leverde veel interesse op om in de loop van het jaar snel de 500 beschikbare opleidingsplekken te gaan invullen. Aan het eind van het webinar hebben meerdere zorgorganisaties zich spontaal aangemeld om in september 2021 één of twee van de brancheopleidingen te starten. Andere deelnemers gaan bekijken hoe zij een brancheopleiding aan hun studenten kunnen gaan aanbieden.

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Webinar Financiering brancheopleidingen - 1 juni

Dinsdag 1 juni jl. vond het tweede webinar, voor eindbeslissers, plaats. Tijdens dit webinar werd ingegaan op wat er nodig is om een brancheopleiding te organiseren.
Zie hier de gehele presentatie

Ondersteuning

Uit de ervaringen die we met de eerste brancheopleiding Woonhulp (erkend door Actiz en VGN) hebben opgedaan, hebben we geleerd dat het starten van een nieuwe praktijkopleiding in de dagbesteding extra aandacht vraagt. Let op: de brancheopleiding Woonhulp valt buiten de genoemde subsidie.

Daarom heeft VWS een opdracht aan de Academie voor Zelfstandigheid gegeven om gehandicaptenzorgorganisaties hierbij te ondersteunen met onder andere de volgende activiteiten:

  • Een handreiking voor de trainers.
  • Een workshop voor trainers om studenten op te leiden te begeleiden via Blended learning.
  • Het inzetten van al het materiaal dat ontwikkeld is voor de drie brancheopleidingen.
  • Het stimuleren van regionale samenwerking.
  • Een workshop 'voeren van een intakegesprek'.
  • Twee webinars om de uitvoerders en beslissers binnen de zorgorganisatie goed te informeren over de voortgang van de brancheopleidingen (zie de YouTube opnames hierboven op de pagina). 

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok