Geen headerafbeelding Driehoek

Eindfeest onderstreept belang van geslaagde brancheopleidingen

Eindfeest BrancheopleidingenDagvoorzitter Jochem van Gelder in gesprek met studenten

Met een eindfeest in het Utrechtse stadion Galgenwaard is op 25 juni gevierd dat tot nu toe 342 mensen met een beperking een door de branche erkende Mbo-opleiding hebben behaald. De trotse diplomabezitters, de Academie voor Zelfstandigheid, de LFB, VWS, de zorgaanbieders en de werkgevers kijken tevreden om. Het blijkt goed mogelijk om je vanuit dagbesteding verder te ontwikkelen naar een passende werkplek in de maatschappij. ‘Op de uitbouw en voortzetting’ was een veelgehoorde toast.

Voortzetting nodig

Dankzij tijdelijke financiering door VWS konden zorgorganisaties brancheopleidingen aanbieden aan hun cliënten. Deze regeling is inmiddels beëindigd en in Den Haag is dit voorjaar het belang van een vakopleiding op maat aan de orde gesteld tijdens een plenair Kamerdebat. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nam een motie aan om te verkennen hoe deze opleidingen permanent kunnen worden gefinancierd.

Grote groep

Die verkenning is zeer gewenst. Jaarlijks verlaten 1.600 talentvolle jonge mensen het Voortgezet Speciaal Onderwijs met het uitstroomprofiel dagbesteding. Daarnaast hebben zo’n 22.000 mensen met een beperking en een dagbestedingsindicatie niet de mogelijkheid om zich via een opleiding verder te ontwikkelen naar een passende werkplek in de maatschappij.

Niet uitgeleerd

Voor deze totale groep is het halen van een startkwalificatie via regulier vervolgonderwijs niet haalbaar. Ook het volgen van een Mbo-opleiding via de derde leerweg is geen optie, omdat deze mensen geen werkgever hebben. Zij krijgen daardoor geen kans om via een opleiding hun talenten verder te ontwikkelen, maar zijn niet uitgeleerd.

Goede voorbeelden

De brancheopleidingen van de VGN-academie voor zelfstandigheid bieden echter mogelijkheden om wél praktijkgericht werk- en vakvaardigheden te leren. Voorbeelden zijn de brancheopleidingen Assistent Groen en Assistent Facilitair of Assistent Logistiek. Het behaalde diploma vergroot de kans op doorstroming naar (betaald) werk of maakt een vervolgopleiding mogelijk. Met een brancheopleiding is het mogelijk een NLQF-diploma te halen op niveau 1.

Structurele middelen

De VGN-academie en HandicapNL hebben er voor gepleit dat de ministeries van VWS, OCW en SZW gezamenlijk een ‘Inclusiepact Beroepsonderwijs’ sluiten. Om zo een structurele financieringsregeling te ontwikkelen voor praktijkgerichte brancheopleidingen op maat.

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok