Geen headerafbeelding Driehoek

Eerste samenwerkingsverbanden brancheopleidingen dagbesteding gestart

Een betekenisvol eigen leven voor mensen met een beperking waarin zij gewoon kunnen meedoen in de maatschappij, dat is waar we binnen de gehandicaptenzorg naar streven. Dat geldt ook op het gebied van leren en ontwikkelen en dagbesteding en werken. En daarom zijn er drie nieuwe brancheopleidingen ontwikkeld die dit mogelijk maken.

In september starten

Maar hoe organiseer en financier je dit? Daarover werd meer informatie gegeven tijdens het webinar ‘Financiering brancheopleidingen’ van de Academie voor Zelfstandigheid, VWS, LFB en de VGN dat op 1 juni plaatsvond. De subsidieregeling en regionale samenwerkingsverbanden stonden centraal met als doel dat in september de eerste studenten met een beperking met hun opleiding kunnen starten.

Het webinar was een vervolg op een eerste webinar op 20 april waarin de organiserende partijen informeerden over de drie brancheopleidingen voor mensen met een beperking. Dat leidde tot enthousiasme en veel interesse om snel de beschikbare opleidingsplekken in te vullen.

Subsidieregeling

Het doel is om in 2021 driehonderd mensen te laten starten met en brancheopleidingen en nog eens tweehonderd in 2022. Hiervoor wordt door VWS een subsidieregeling opgesteld waar zorgorganisaties gebruik van kunnen maken. Tijdens het webinar heeft VWS toegelicht hoe deze regeling eruit gaat zien. Subsidie wordt verstrekt voor een cursusgroep van tien studenten en kan ook binnen een regionaal samenwerkingsverband worden aangevraagd. De beoogde bekendmaking van de regeling is in de tweede helft van juni 2021, waarna zorgorganisaties bij VWS een aanvraag kunnen indienen.

Tijdspad

Voor zorgorganisaties is het van belang om nu in kaart te brengen hoeveel studenten met een dagbestedingsindicatie opgeleid willen worden. Is er al een trainer die kan instappen en/of opgeleid worden? Voor studenten wordt op dit moment promotiemateriaal ontwikkeld. Dit alles om in september een goede start te kunnen maken.

Doe ook mee!

Deelnemers van het webinar gingen in breakoutrooms uiteen om te praten over regionale samenwerking. Wat blijkt, het overgrote deel is van plan om aan de slag te gaan met de brancheopleidingen of is hier zelfs al bezig. De eerste regionale samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties uit de gehandicaptenzorg zijn al tot stand gekomen. Andere samenwerkingsverbanden vragen nog iets meer tijd. Dit is een prachtige ontwikkeling want het doel is om een landelijke dekking te krijgen van plaatsten waar de opleidingen worden aangeboden.

Wil je aansluiten? Graag! We helpen je met veel plezier bij het vinden van de juiste organisaties of samenwerkingen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Isabel Verleun, projectleider Academie voor Zelfstandigheid, via i.verleun@zelfstandigzijn.nl. Of kijk voor meer informatie (ook over dit webinar) op de pagina Brancheopleidingen

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok