Geen headerafbeelding Driehoek

Samen naar inclusie voor iedereen

We willen in ons land meer inclusie. Een samenleving waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort, ervaart dat hij erkend en geaccepteerd wordt en contact kan maken met zijn omgeving. Daar helpt www.inclusievooriedereen.nl bij. Deze nieuwe website biedt een kennisplatform met integrale kennis van inclusie en ontsluit deze met de praktijk. De site ondersteunt gebruikers en beleidsmakers bij hun zoektocht om inclusie invulling te geven, om daarmee de kansen op volwaardig meedoen te vergroten. Dat is inclusie voor iedereen!

Een publicatie

Mensen worden beter van inclusie, omdat zij hierdoor een grotere kwaliteit van leven gaan ervaren. Inclusie sluit immers aan op de basisbehoeften van de mens. Geven om en zorg hebben voor elkaar maakt gelukkiger en geeft een basis voor een tolerante maatschappij. Daarnaast wordt de zorg er betaalbaarder door en kan zij bijdragen aan een duurzamere maatschappij waar voor iedereen plaats is in zijn eigenheid en iedereen als burger een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Inclusie heeft een grote meerwaarde voor de samenleving.

Kennis verzameld in een studie
Kennis over inclusie en vertaling daarvan naar de praktijk, kan helpen om inclusie daadwerkelijk te integreren. In een studie hebben Martin Schuurman & Anke Visserman, kennis over inclusie verzameld en geordend. Deze maken zij nu bruikbaar voor de brede praktijk. Martin Schuurman is zelfstandig onderzoeker en adviseur en heeft een eigen bureau. In de jaren negentig was hij directeur van het onderzoeksinstituut BBI. Anke Visserman is innovator en ontwikkelaar van organisaties en mensen. Tot voorkort was zij directeur ‘s Heeren Loo regio Gelderland Midden en directeur van de Academie voor Zelfstandigheid. 

Martin: “Samen hebben we alle kennis die de afgelopen jaren rond inclusie is verschenen, ontsloten. De nadruk ligt op inclusie van mensen met een beperking. Dit omdat, in de zorg en ondersteuning aan deze mensen, inclusie al decennia lang een belangrijk thema is. Mede daardoor is er hier veel kennis ontwikkeld. Die kennis kan ons helpen in het realiseren van meer inclusie voor iedereen. In de publicatie kijken we naar de werkelijkheid zoals deze nu is en schetsen we de weg naar verdere inclusie. Door feiten en verwachtingen grondig te onderzoeken, maken we de stap van ja-maar naar ja-en! Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden.”

Een nieuwe website

Op www.inclusievooriedereen.nl staat informatie onderverdeeld in vijf domeinen, te weten: wonen, werken, leren, vervoer en vrije tijd. Per domein is het mogelijk om informatie tot je te nemen als mens met behoefte op deze domeinen, of te kiezen voor professionele informatie voor mensen die ondersteunen, denk aan beleidsmedewerkers en zorgprofessionals. De website staat vol met kennis, is interactief, ondersteunend en verbindend. Inclusief een interactief platform waar bezoekers vragen kunnen stellen of met elkaar kunnen sparren. Anke: “De realisatie van inclusie gaat traag, zij stuit op drempels en weerstanden. Vaak komen die voort uit niet weten hoe de weg naar inclusie kan worden afgelegd. Kennis over en vertaling naar de praktijk, kan helpen om deze drempels en weerstanden af te breken. De website is dé plek waar kennis en praktijk samen komen, met als doel dat iedereen meedoet en inclusie vanzelfsprekend is voor iedereen!”

Cabaretier en schrijver Marcel Verreck heeft een gehandicapte zoon, Daniël, en heeft baadt bij de nieuwe website, hij heeft hiervoor een aankondiging gemaakt, zie de video. 

Om de video te bekijken dient u cookies te accepteren.

Samen bouwen we verder

De komst van de website is nog maar het begin. Met iedereen en met alle organisaties willen Martin en Anke verder bouwen aan inclusie en hoe we dit waar kunnen maken met elkaar. Wanneer organisaties samen hun krachten bundelen komen we tot een inclusieve samenleving. In het najaar zullen zij een bijeenkomst organiseren voor beleidsmakers en ervaringsdeskundigen om met elkaar meer invulling te geven aan het begrip “Inclusie voor Iedereen” en daarmee met elkaar de site verder te verrijken. Samen naar een inclusieve samenleving voor iedereen!

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok