Geen headerafbeelding Driehoek

Academie voor Zelfstandigheid wordt coöperatief platform

Een leven lang leren voor mensen met een beperking

Ieder mens heeft recht op zelfontwikkeling en een leven lang leren. Voor mensen met een beperking is dit echter nu (nog) niet vanzelfsprekend. Daarom hebben zes zorgorganisaties het initiatief genomen om de Academie voor Zelfstandigheid door te ontwikkelen tot een coöperatief brandpunt voor talentontwikkeling.

Gehandicaptenzorgorganisaties Cordaan, Philadelphia, Abrona, Pluryn, ’s Heeren Loo en Pameijer hebben, in samenwerking met de LFB, VGN, VGN Academie en de Academie voor Zelfstandigheid (AvZ), het voortouw genomen om de zogenoemde Academie voor Zelfstandigheid 2.0 te realiseren. Alle (gehandicapten)zorgorganisaties zijn van harte uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Samen brengen zij de realisatie van de Visie 2030 weer een stap dichterbij.

Samenwerken

Door krachten te bundelen, brengen de samenwerkende organisaties een veelvoud aan kennis en leermaterialen bij elkaar. Deze hoeveelheid kennis zorgt voor een hoog niveau van de leermethoden. Daarnaast biedt de samenwerking een breed aanbod aan onderwerpen. Door samen eigenaar te zijn van de AvZ 2.0 maken de zorgorganisaties gezamenlijk de slag van dagbesteding naar ontwikkelingsgericht participeren. 

Jan van Heerikhuize van 's Heeren Loo: “Zorgorganisaties streven naar een wereld waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, deel kan nemen en waarbinnen ieders talent wordt benut. Opleiden is hier een belangrijke voorwaarde voor. Daarom traint de Academie voor Zelfstandigheid al jaren vaardigheden en kennis van mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Door het als coöperatief brandpunt nu gezamenlijk te gaan doen maken we een enorme stap voorwaarts. Door optimaal gebruik te maken van ieders expertise kunnen we iedereen passende ontwikkeling bieden. Een geweldige stap voor ons allen.”

Zelfstandig werken en leven

Binnen de AvZ 2.0 delen en ontwikkelen de zorgorganisaties leermethoden en handvaten voor zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemers- en vakvaardigheden op alle niveaus voor mensen met een beperking, hun verwanten en begeleiders. Op deze manier leren cliënten zo zelfstandig mogelijk te werken en te leven.

In alle levensfases leren

De eerste aanjagers van de AvZ 2.0 zorgen ervoor dat mensen met een beperking in alle levensfases kunnen blijven leren, iets wat nu nog niet altijd mogelijk is. De organisaties bekrachtigen hun samenwerking met het ondertekenen van een intentieverklaring. Tegelijkertijd nodigen de bestuurders al hun collega’s uit om aan de AvZ 2.0 deel te nemen.

Frank Bluiminck, directeur VGN: “Uit de ervaringen van de VGN Academie weten we dit een succesvolle aanpak is. Hoe meer deelnemers, des te groter de ontwikkelkracht, de diversiteit aan leermaterialen en hoe meer mensen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Wij dromen van een wereld waarin iedereen het recht heeft op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de maatschappij. En daarom bundelen wij onze inhoudelijke en financiële krachten. Aanhaken voor (zorg)organisaties is eenvoudig en het levert iedereen enorm veel op.”

AvZ 2.0 Doe mee!

Aanhaken bij de AvZ 2.0 is eenvoudig en het levert enorm veel op! Deelnemen biedt meerdere voordelen, maar de belangrijkste is zonder twijfel een wereld aan lesmateriaal voor een zeer beperkte investering. Lees meer over aansluiten...

De academie

  • Sinds 1 januari 2023 wordt een aantal activiteiten van de Academie voor Zelfstandigheid uitgevoerd door de VGN academie.
  • Informatie over de brancheopleidingen blijf je op deze website vinden.
Foto blok